ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Autoservis

Modul Autoservis řeší opravárenství cizích i vlastních vozidel.
Usnadňuje a zpřehledňuje sledování průběhu zakázek na opravu cizích i vlastních vozidel od přijetí až po konečnou fakturaci. Umožňuje operativní sledování ekonomických ukazatelů, usnadňuje hlídání a sledování preventivních prohlídek a poskytuje řadu přehledů a rozborů.
Modul Autoservis je propojen s modulem Sklad (výdej ze skladu), Doprava (náklady na opravy vlastních vozidel) a s modulem Fakturace (fakturace cizích zakázek).

Přijetí cizí zakázky

 • pořizování zakázek pro externí zákazníky tj. identifikace zákazníka, plánované termíny dokončení opravy
 • možnost předběžné specifikace servisních úkonů, práce, materiálu, subdodávek a ceny opravy (vazby na strukturovaný sazebník prací)
 • tisk zakázkového listu pro zákazníka a automechanika

Přijetí vlastní zakázky

 • nezadává se zákazník, SPZ se nabízejí z číselníku vlastních vozidel

Ukončení cizí / vlastní zakázky

 • odsouhlasení popř. doplnění skutečně provedených výkonů s možností rozpisu na jednotlivé automechaniky včetně jejich mezd
 • odsouhlasení popř. doplnění skutečně vydaného materiálu (vznikají výdejky ze skladu), prodejní cena materiálu se definuje v modulu Sklad (až pět prodejních cen, individuální ceny, hromadná definice prodejních cen)
 • odsouhlasení popř. doplnění skutečně realizovaných subdodávek (subdodávky jsou evidovány v úloze Položky mimo sklad a subdodávky)
 • přesun položek práce do jiné zakázky
 • ukončenou cizí zakázku lze ihned fakturovat (vystavit fakturu – daňový doklad nebo účtenku – pokladní doklad), nebo zakázku fakturovat později
 • ukončená vlastní zakázka se nákladově zohledňuje v modulu Doprava

Objednávky materiálu, rezervace

 • při vystavování zakázky na opravu vozidla je možné předem rezervovat popř. vystavit požadavek na objednání potřebných náhradních dílů nebo materiálů
 • rezervované náhradní díly nelze vydat na jinou zakázku nebo výdejku
 • k požadavkům na objednání se automaticky doplňuje „hlavní“ dodavatel s možností ruční korekce a na pokyn se vytváří objednávky na jednotlivé dodavatele
 • při dodávce objednaných náhradních dílů lze z objednávky automaticky vytvořit příjemku na sklad
 • při uložení příjemky se dle nastaveného algoritmu zarezervuje přijatý materiál podle požadavků na rezervaci jednotlivých zakázek
 • výdejem rezervovaného materiálu na zakázku se rezervace zruší

Přehledy zakázek

 • přehledy cizích i vlastních zakázek s rozlišením stavu zakázky (cizí zakázky: neukončené zakázky-oprava nebyla ukončena, ukončené zakázky – k fakturaci, ukončené zakázky – faktura vystavena – nezaplacena/zaplacena, ukončené zakázky – režijní)
 • tiskové sestavy přehledu zakázek

Fakturace cizích zakázek

 • rychlé a jednoduché vystavení daňového dokladu – faktury nebo pokladního dokladu
 • možnost fakturace po zakázkách či hromadné fakturace. Faktury se ukládají do knihy faktur v modulu Fakturace (popis viz modul Fakturace).

Historie oprav

 • realizované opravy za zvolené období z vlastních či cizích zakázek
 • různá výběrová kriteria (SPZ, zákazník, položka materiálu, položka práce)

Plány preventivních kontrol u vozidel

 • zápis libovolných kontrol vozidel k cizím vozidlům
 • zápis a sledování kontrol u vlastních vozidel
 • volitelné výstupy podle druhu kontroly
 • plán preventivních prohlídek podle stavu kontroly

Plány preventivních kontrol u mechaniků

 • zápis libovolných kontrol k mechanikům
 • plán preventivních prohlídek podle stavu kontroly

Sazebník prací

 • hierarchická struktura ceníku definovatelná uživatelem
 • možnost až pěti cen dle kategorie zákazníků
 • ceny za úkon, za hodiny, za jinou měrnou jednotku
 • normovaný čas
 • vazba na sazby pro mzdy

Mzdy automechaniků

 • obecně řešený číselník sazby pro mzdy (sazba za úkon, plánovanou hodinu nebo skutečnou hodinu)
 • automatický výpočet hrubé mzdy na zakázkách

Výstupní sestavy

 • rentabilita autoservisu
 • příjmy podle zákazníků
 • podklady pro mzdy automechaniků
 • výkony automechaniků
 • výnosy a náklady podle zakázek
 • majetek svěřený mechanikům
 • plán preventivních prohlídek vozidel/mechaniků
 • seznam mechaniků s prošlou kontrolou
 • seznam vlastních/cizích vozidel s prošlou kontrolou

 

Ukázky obrazovek:

 

 

Přehled dalších článků | Počet přečtení: 1721x


Pár slov o nás


Společnost KSH-Data je českou softwarovou firmou. Od vzniku firmy jsme se zabývali vývojem software z oblasti plánování a řízení výroby, dopravním software či zakázkovým software. S rostoucím počtem instalací našeho software jsme koncem devadesátých let utlumili hardwarové aktivity a posílili jsme vývojové kapacity. V této době jsme se zabývali vývojem a prodejem systému Doprava 2000, který se stal významným systémem v této kategorii produktů na trhu (prodány stovky instalací). V roce 2023 přicházíme s novou verzí programu Doprava 4K včetně mobilní aplikace.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

KSH-Data s.r.o.
Šumbarská 337/45, Havířov - 735 64

+420 465 322 181
+420 465 323 258
info@ksh-data.cz

Telefonická podpora (hotline):
pondělí:        9:30 – 12:15, 12:45 – 16:00
úterý-pátek:  8:00 – 12:15, 12:45 – 16:00

 

Demoverze programu Doprava 4K

Další informace