ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doprava

Modul Doprava řeší komplexně problematiku autodopravy. Jeho nasazení je vhodné ve všech firmách, které se zabývají autodopravou jak tuzemskou tak i zahraniční či autobusovou. Výsledné ekonomické ukazatele jsou účinným nástrojem pro řízení firmy, technické ukazatele jsou pak neméně důležitými ukazateli o vozovém parku.

Evidence vozidel

 • technické údaje o vozidle (karta vozidla)
 • výměny SPZ, výměny tachometrů, nádrže, agregáty, definice normovaných spotřeb
 • nápravy, pneumatiky, definice kontrol vozidel, pravidelné platby a režie, zařazení do flotil, elektronické přílohy

Evidence řidičů

 • údaje o řidiči (karta řidiče), definice libovolných kontrol řidičů
 • svěřený majetek řidičům, definice mzdy řidiče, zálohy na cestovní výdaje, doklady, kontakty, elektronické přílohy

Kontroly vozidel a řidičů

 • uživatelsky definovatelné kontroly vozidel (technické kontroly, emisní kontroly, výměny olejů, filtrů, cejchování tachografu apod.)
 • uživatelsky definovatelné kontroly u řidičů (přezkoušení z vyhlášky, zdravotní prohlídky, psychotesty apod.), definice norem platnosti každé kontroly
 • automatické upozorňování na blížící se „propadnutí“ kontroly (viz Servis – Úlohy po spuštění)
 • sledování pravidelných servisů

Přehledy stavů vozidel

 • definovatelný číselník stavů vozidel (např. práce, pohotovost, servis apod.)
 • zápis stavů vozidla na dispečerské plachtě
 • zobrazení stavů vozidla na dispečerské plachtě
 • přehledy stavů vozidel včetně tiskových výstupů

Denní záznam o provozu vozidla (jízdní příkaz, stazka, puťovka a pod.)

 • vystavení jízdního příkazu, vrácení jízdního příkazu
 • podrobné údaje o jízdě (ujeté kilometry, stavy nádrží, čerpání PHM, spotřeby agregátů, řidiči vozidla, průběh jízdy, mzda řidiče (ů), cestovní náhrady tj. stravné, cestovní výdaje za hotové z pokladny, platba bankovní kartou, za hotové na vrub zálohy, ostatní výdaje placené platební kartou nebo na fakturu), zakázky a objednávky
 • podklady pro fakturaci
 • přehledy jízd, kniha jízd, evidence dokladů
 • evidence a přehledy čerpání a spotřeby PHM

Vyúčtování pracovní cesty

 • výpočet stravného, evidence cestovních výdajů
 • vyúčtování jedné jízdy a nebo více jízd najednou, vyúčtování poskytnutých záloh a útrat řidiče během jízdy, vyúčtování cestovních náhrad, vazba na valutové pokladny, automatické generování pokladních dokladů
 • evidence dokladů o vyúčtování pracovních cest, kniha dokladů vyúčtování

Mzdy řidičů

 • uživatelsky definovatelný způsob odměňování řidičů, volitelné parametry prémiových ukazatelů, možnost kombinovat řadu kritérií pro odměňování, příplatky řidičů
 • výpočet podkladů pro mzdy řidičů, automat. vazba do nákladů vozidla nebo firmy

Evidence pneumatik

 • číselník pneumatik
 • evidence historií akcí s pneu (obutí, zutí, oprava, prořezání, protektorování, prodej, přesun na vozidle, měření)
 • evidence normovaných a skutečných parametrů (hloubka dezénu, tlak pneu,…)
 • automatická evidence ujetých kilometrů, přehledy, rozbory

Platební karty

 • evidence platebních karet
 • rozlišení druhů platebních karet
 • identifikace karty (karta na: řidiče, vozidlo, univerzální, partnera)
 • platnost karet

Evidence a přehledy nákladů na provoz vozidel

 • uživatelsky definovatelná struktura skupin nákladů a výnosů, výnosy a náklady jízd za vozidla a za řidiče, položkové výnosy a náklady, součtové výnosy a náklady, celkové podklady pro ekonomické rozhodování

Hospodářský list vozidla, kalkulace nákladů

 • výsledné kalkulace nákladů a výnosů v položkovém člení s detailním rozpisem
 • stanovení nákladů a výnosů za vozidlo, soupravu, středisko, flotilu či celou firmu
 • vyčíslení hlavních ukazatelů: výnosy, náklady, zisk/ztráta, % rentability nákladů, % rentability tržeb, celkové ujeté kilometry, normovaná spotřeba, skutečná spotřeba, norma na 100 km, skutečná spotřeba na 100 km, náklady na 1 km jízdy, tržby na 1 km jízdy a další
 • uživatelské definice struktury hospodářského listu

Opravy vozidel

 • evidence nákladů na opravy (vlastní servis, cizí servis), práce, materiál, náhradní díly,…vazba na modul Sklad
 • výdej ze skladu s výdejkou, párování s již existujícími výdejkami

Evidence pracovní doby

 • evidence a přehledy pracovní doby
 • generování pracovní doby z jízdních příkazů řidičů, příchod, odchod do zaměstnání, nemoc, dovolené, přehled pracovní doby, přehled dovolených

Odpracovaná doba řidičů podle států

 • přehled pracovní doby činností osádky vozidla za zvolené období dle jednotlivých států
 • obecné výběry, tiskové sestavy

Fakturace

 • fakturace ukončených zakázek (vazba na modul Spedice), fakturace zakázek z dopravy, podrobnější popis viz modul Fakturace.

Tiskové sestavy

 • uživatelsky definovatelné výstupní sestavy, bohatá nabídka standardních tiskových sestav, např:
 • přehledy jízd
 • kniha jízd
 • plány preventivních prohlídek
 • analytická evidence PHM
 • čerpání a spotřeba PHM
 • denní rozbor čerpání PHM
 • rekapitulace čerpání PHM
 • výkaz řidiče
 • podklady pro mzdy řidičů
 • přehledy cestovních výdajů
 • přehledy stravného
 • přehledy odpracované doby
 • hospodářské listy
 • výnosy a náklady jízd
 • příjmy podle zákazníků
 • rentabilita zakázek
 • přiznání k dani silniční (výstup v elektronické podobě), výpočet splátek silniční daně
 • výkaz vozidla a další

Vazby na okolí

 • systémy sledování vozidel
 • platební karty
 • čerpací stanice
 • objednávkový systém on-line
 • účetní programy
 • banka a další


Ukázky obrazovek: 

Přehled dalších článků | Počet přečtení: 1615x


Pár slov o nás


Společnost KSH-Data je českou softwarovou firmou. Od vzniku firmy jsme se zabývali vývojem software z oblasti plánování a řízení výroby, dopravním software či zakázkovým software. S rostoucím počtem instalací našeho software jsme koncem devadesátých let utlumili hardwarové aktivity a posílili jsme vývojové kapacity. V této době jsme se zabývali vývojem a prodejem systému Doprava 2000, který se stal významným systémem v této kategorii produktů na trhu (prodány stovky instalací). V roce 2023 přicházíme s novou verzí programu Doprava 4K včetně mobilní aplikace.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

KSH-Data s.r.o.
Šumbarská 337/45, Havířov - 735 64

+420 465 322 181
+420 465 323 258
info@ksh-data.cz

Telefonická podpora (hotline):
pondělí:        9:30 – 12:15, 12:45 – 16:00
úterý-pátek:  8:00 – 12:15, 12:45 – 16:00

 

Demoverze programu Doprava 4K

Další informace