ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stabilita při práci v síti

Logika aktualizace dat je mnohdy velmi složitá. Současně je potřeba provést změny do celé řady tabulek a to, zda lze nebo nelze v daný okamžik všechny tyto změny provést, záleží na mnoha okolnostech. Navíc je potřeba si uvědomit, že s programem může pracovat současně několik uživatelů, jejichž požadavky se mohou dostat do vzájemného konfliktu. Za těchto podmínek je zajištění integrity dat klasickými metodami velmi komplikované a nespolehlivé.

Systém Doprava 4K používá k tomuto účelu transakční zpracování. Transakcí se rozumí skupina operací mezi několika množinami dat. Celá transakce se může považovat za úspěšně provedenou až v okamžiku, kdy se dokončí všechny jednotlivé operace. Jestliže libovolná z těchto operací selže, umožní databázová transakce vrátit zpět všechny předchozí operace, takže databáze se uvede do původního stavu před započetím transakce.

Program DOPRAVA 4K je vyvinut ve vývojovém prostředí DELPHI na straně client a server je postaven na relační databázi FireBird (vychází z Open Source InterBase). Systém pracuje pod operačními systémy Windows jak na straně server, tak na straně client. Databázový server může pracovat také pod operačním systémem Linux.

Přehled dalších článků | Počet přečtení: 1181x


Pár slov o nás


Společnost KSH-Data je českou softwarovou firmou. Od vzniku firmy jsme se zabývali vývojem software z oblasti plánování a řízení výroby, dopravním software či zakázkovým software. S rostoucím počtem instalací našeho software jsme koncem devadesátých let utlumili hardwarové aktivity a posílili jsme vývojové kapacity. V této době jsme se zabývali vývojem a prodejem systému Doprava 2000, který se stal významným systémem v této kategorii produktů na trhu (prodány stovky instalací). V roce 2023 přicházíme s novou verzí programu Doprava 4K včetně mobilní aplikace.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

KSH-Data s.r.o.
Šumbarská 337/45, Havířov - 735 64

+420 465 322 181
+420 465 323 258
info@ksh-data.cz

Telefonická podpora (hotline):
pondělí:        9:30 – 12:15, 12:45 – 16:00
úterý-pátek:  8:00 – 12:15, 12:45 – 16:00

 

Demoverze programu Doprava 4K

Další informace