ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Roční aktualizace

Všem našim zákazníkům každoročně nabízíme aktualizaci programu.
Roční aktualizace obsahuje novinky v systému, legislativní změny a komplexní podporu.
 

Roční aktualizace 2023, verze 07.00
Roční aktualizace 2022, verze 06.01
Roční aktualizace 2021, verze 06.00
Roční aktualizace 2020, verze 05.02
Roční aktualizace 2019, verze 05.01
Roční aktualizace 2018, verze 05.00
Roční aktualizace 2017, verze 04.09
Roční aktualizace 2016, verze 04.08
Roční aktualizace 2015, verze 04.07
Roční aktualizace 2014, verze 04.06
Roční aktualizace 2013, verze 04.05
Roční aktualizace 2012, verze 04.04
Roční aktualizace 2011, verze 04.03
Roční aktualizace 2010, verze 04.02
Roční aktualizace 2009, verze 04.01
Roční aktualizace 2008, verze 04.00

 

Roční aktualizace 2023, verze 07.00

Design systému

Vyšší verze vývojové platformy
Celý systém byl převeden do vyšší verze vývojové platformy.

Nová barevná schémata, styly
Nabídka schémat resp. stylů byla rozšířena o nová schémata vzhledu systému. Pravým tlačítkem myši v hlavním menu programu aktivujete nabídku nastavení vzhledu. V podmenu „Styl“ můžete zvolit kromě již stávajících stylů  další  nová.barevná schémata.

Větší písma
V celém systému bylo zvětšeno písmo a byla provedena optimalizace textů formulářů.

Optimalizace zobrazení
V celém systému byla provedena optimalizace zobrazovaných komponent.

Faktury – Upomínky faktur – Nová šablona pro odesílání upomínek faktur

Šablony zpráv byly rozšířeny o novou úlohu „Upomínky faktur“. Nově lze pro emailové odesílání upomínek používat šablonu „Upomínka faktur v prodlení“.  Šablona zajistí vytvoření emailové zprávy s přednastavenými informacemi. Pokud budete požadovat svůj vlastní text zprávy, pak požadovaného výsledku docílíte úpravou této standardní šablony.

Faktury – Faktury došlé – hromadné připárování objednávek na přepravu

K faktuře došlé se párují objednávky přepravy, které pro vás smluvní partneři realizují. Nově lze najednou označit více objednávek, které mají být k faktuře připárovány. Program automaticky vygeneruje více řádků faktury došlé, přičemž ke každému řádku je objednávka automaticky přiřazena včetně předvyplnění ceny. 

Spedice – Dispečerská plachta – funkce Mapa

Funkce na zobrazené mapě byly rozšířeny o novou „Opravit datum/čas“,  funkce umožňuje změnit plánovaný datum a čas u místa nakládky a vykládky zakázky na přepravu přímo z mapy. Nově již není nutné dohledat doklad v příslušné agendě. Aktualizované údaje - dispozice můžete odeslat přímo řidiči.
S ohledem na plánované změny na straně Gogole Maps (přestanou podporovat Internet Explorer 11) došlo k implementaci prohlížeče Edge. Pro větší obecnost byl přidán nový parametr do Nastavení systému „Prohlížeč webu“ s výchozí hodnotou „Edge“.

Spedice – Dispečerská plachta – přehled nakládek

Dispečerská mapa nakládek byla rozšířena o obecnou funkci „Výběr“. Pomocí této funkce můžete definovat a aplikovat libovolné výběrové podmínky.

Spedice – Zakázky a objednávky – blokování úprav po zkontrolování jízdního příkazu

Přístupová práva uživatelů systému byla rozšířena o možnost zablokovat úpravy dokladů Zakázka na přepravu a Objednávka přepravy pokud je zkontrolován jízdní příkaz. Jestliže uživatel systému toto právo nemá přiděleno (jmenuje se „Upravit standardní objednávku po kontrole v jízdním příkazu“), pak nelze uvedené doklady za předpokladu zkontrolovaného jízdního příkazu opravovat.

Spedice – Zakázky a objednávky – hromadné generování jízd opakované zakázky

Zápis opakované zakázky na přepravu byl rozšířen o novou funkci „Generovat opakované jízdy“. Funkce umožňuje volbou parametrů definovat skupinu pro automatické vygenerování jízd. Např. OD data DO data, pracovní dny, konkrétní dny v týdnu a podobně. Podle navolených parametrů program vygeneruje jednotlivé jízdy. Vzorem mohou být zadaná data ve hlavičce dokladu nebo aktuální ručně zadaná jízda.

Spedice - Zakázky a objednávky -Zakázka na přepravu - Rozpisová zakázka 

Zápis rozpisové zakázky byl rozšířen o novou funkci ◄– . Z hlavičky rozpisové zakázky umožní zkopírovat údaje náklad, hmotnost, objem, měrná jednotka, palety a nakládky/vykládky do nové podzakázky. Tím se výrazně zjednodušuje a zrychluje zapisování podzakázek rozpisové zakázky.

Spedice - Zakázky a objednávky - Objednávka přepravy

Formulář Objednávky přepravy byl rozšířen o novou funkci „Přejít k hlášení“. Funkce je aktivní pouze v případě objednávek na smluvního partnera. Použitím této funkce okamžitě přejdete k hlášení o ukončení přepravy aktivní objednávky na přepravu a není nutné překlikávat do jiné záložky a dohledávat aktivní objednávku přepravy.

Doprava – Vozidla – záložka Další parametry

Záložka Další parametry byla doplněna o novou funkci „Editace šablony“. Funkce Editace šablony umožňuje uživatelsky definovat rozsah parametrů tj. přidávat parametry resp. odebírat parametry v jednotlivých skupinách.

Doprava – Náklady – Výpočet splátek silniční daně

Úpravy v elektronickém podání dle legislativních změn.

Doprava – automatické emailové oznamování propadlých kontrol

Kontroly vozidel, kontroly řidičů, kontroly v Adresáři firem byly rozšířeny o možnost automatického emailového upozorňování v případě, kdy se blíží propadnutí kontroly. Pokud jsou splněny podmínky propadnutí kontroly, systém automaticky odešle email se seznamem propadlých kontrol na předdefinovaný kontaktní email. Upozornění obdrží pracovník vaší společnosti. Obsah obdržené zprávy je uživatelsky definovatelný, používají se Šablony zpráv. V současnosti program na tyto skutečnosti upozorňoval pouze v rámci programu (např. při spuštění systému, ukončení systému nebo spuštěním příslušné úlohy), tato novinka již upozorňování posouvá mimo program tj. na kontaktní emailovou adresu.

Další novinky:

 • V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky aktualizovány základní sazby tuzemského  a  zahraničního  stravného s platností od 1.1. 2023
 • Byla provedena aktualizace svátků pro rok 2023, svátky se mj. zobrazují na Dispečerské plachtě
 • Faktury odeslané, úpravy související se zadáním záporné slevy tj. přirážka
 • Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur: do gridu a výběru doplněny údaje „Doklad posl. úhrady“, „Externí doklad posl. úhrady“
 • Faktury-Faktury odeslané: funkce pro definici masky pro variabilní symbol/maska čísla dokladu pro export byly rozšířeny, nově lze použít speciálně označené středisko „<else>“ např. $STREDISKO_REPL(01:1$CISLO_6$;else>:$STREDISKO_L2$)$CISLO_5$$
 • Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: doplněno barevné odlišení dnů absencí: dovolená / nemoc / návštěva lékaře
 • Spedice-Zakázky a objednávky-Zakázka na přepravu-Rozpisová zakázka: do gridu Podzakázky byly doplněny údaje „město Nakl/Vykl“, „stát Nakl/Vykl“
 • Spedice-Zakázky a objednávky-Objednávky-záložka Naložení a Vyložení: do gridu a výběru doplněn údaj „Číslo objednávky zákazníka“
 • Spedice-Zakázky a objednávky-záložka Hlášení o ukončení přepravy: doplněny funkce Naložení, Příjezd na nakládku, Vyložení, Příjezd na vykládku

 

 

Roční aktualizace 2022, verze 06.01

Již od léta letošního roku připravujeme roční aktualizaci 06.01 pro rok 2022.  Aktualizace systému bude obsahovat novinky, vylepšení, optimalizace a legislativní změny. Součástí aktualizace bude také nezbytná roční telefonická podpora – hotline. Pro vaši informaci uvádíme již připravené novinky:

Vzhled systému – nová barevná schémata, styly

Nabídka schémat resp. stylů byla rozšířena o nová schémata vzhledu systému. Pravým tlačítkem myši v hlavním menu programu aktivujete nabídku nastavení vzhledu. V podmenu „Styl“ můžete zvolit kromě již stávajících jedenácti stylů nová dvě barevná schémata Silver a Light.

Rozšířená nabídka stylů


Obr. Nabídka různých stylů zobrazení v systému

Styl SilverStyl Light

 

Rychlá volba časového období – nová komponenta

Zadávání časového období OD data DO data bylo ve výstupech celého systému rozšířeno o novou komponentu obecného výběru časového období.  Vybrat můžete hodnoty: Dnes, Včera, Tento týden, Minulý týden, Posledních 7 dní, Tento měsíc, Minulý měsíc, Posledních 30 dnů, Tento rok, Minulý rok a Posledních 12 měsíců. Použitím nové komponenty časového období se výrazně zjednodušuje a zrychluje zadávání časového období. Poslední použitý výběr je uchován a automaticky přednastaven se zohledněním skutečného datumu.

Obr. Komponenta výběru časového období
 

Spedice – Zakázka na přepravu – adresa zaclení / vyclení

Místa nakládek a vykládek v zakázce na přepravu byla rozšířena o nový typ adresy „Zaclení“ resp. „Vyclení“. Kromě adresy nakládky/vykládky je nově možné zadávat kompletní adresu zaclení a kompletní adresu vyclení. Zároveň byla tato změna zohledněna v tiskových formulářích, šablonách a podobně. Adresu zaclení nebo vyclení nejčastěji využijete v případech zakázek realizovaných mimo EU.

Obr. Adresa zaclení resp. adresa vyclení

 

Spedice – Zakázka na přepravu – cena za plánovaný kilometr

Formulář zakázky na přepravu (Detail) byl rozšířen o nový údaj „Cena za plánovaný kilometr“. Hodnota je počítána podílem ceny zakázky a plánovaných kilometrů zakázky (délka trasy první nakládka až poslední vykládka z mapových podkladů).

Obr. Cena za plánovaný kilometr jízdy
 

Spedice – Oznamování událostí

Definice příjemců zpráv byla výrazně zobecněna. Kontakt na příjemce je nově možné doplňovat dynamicky až při generování zprávy (např. email kontaktní osoby ze zakázky).

 

Spedice – Objednávka přepravy – dodavatel poplatků

Zadávání poplatků v Objednávce přepravy bylo rozšířeno o nový údaj Dodavatel, k poplatku lze nově doplnit dodavatele tj. firmu z Adresáře firem.  V souvislosti s touto změnou byly také provedeny úpravy při zadávání faktur došlých za poplatky (analogicky jako trajekty či objednávky přepravy).


Spedice – blokace vyfakturované zakázky na přepravu

Vyfakturované zakázky na přepravu je možné blokovat tzn.  nepovolit uživateli provádět změny ve vyfakturované zakázce. Rozšířenými přístupovými právy lze nastavit, zda uživatel může nebo nemůže změny ve vyfakturované zakázce provádět.
 

Spedice – přednastavení měny na zákazníka do zakázky na přepravu resp. faktury

Automatické přednastavení měny do zakázky na přepravu a tím přednastavení měny fakturace bylo více zobecněno.(dosud bylo možné nastavit měnu pouze na uživatele). Nastavením měny na modul v Adresáři firem můžete nově nastavit měnu pro konkrétního zákazníka. Při výběru zákazníka do zakázky se doplňuje předdefinovaná měna.

Obr. Adresář firem - přednastavení fakturační měny na zákazníka
 

Doprava – Uzávěrky

Modul Doprava byl rozšířen o novou agendu Uzávěrky. Agenda uzávěrky je scénářem resp. pracovním postupem co je potřebné provádět vždy po skončení sledovaného období. Agenda Uzávěrky umožňuje evidovat a spustit předdefinované úlohy uzávěrek jako jsou Kontrola návaznosti tachografů, Kontrola návaznosti nádrží, Kontrola jízdních příkazů. Kromě předdefinovaných úloh lze navést vlastní uživatelské položky scénáře. Předpokládáme, že scénář bude do budoucna rozšiřován o další úlohy a postupy budou automatizovány. Základní parametry:

 • seznam provedených uzávěrek
 • identifikace uzávěrek (datum zahájení, ukončení, zrušení, uzavření, kdo provedl, …)
 • stavy uzávěrek  (nezahájeno,  zahájeno, ukončeno)
 • identifikace akcí včetně změn stavů
 • seznam položek uzávěrky
 • historie změn uzávěrek
   

Obr. Uzávěrky v modulu Doprava
 

Doprava – Záznamy o provozu vozidel – kontrola na shodu řidičů

Objednávky přepravy přiřazované k jízdnímu příkazu lze nově kontrolovat/validovat, zda řidič v dokladu objednávka přepravy se shoduje s řidičem na dokladu jízdního příkazu. Nový parametr „Kontrolovat shodu řidiče objednávky přepravy a jízdního příkazu“ v Nastavení systému umožňuje uživatelsky definovat hodnoty:  Nekontrolovat / Upozornit na objednávky s jiným řidičem / Nedovolit zkontrolovat existuje-li objednávka s jiným řidičem.

 

Doprava – Výstupy – Pneumatiky s překročenou životností

Výstupní sestavy modulu Doprava byly rozšířeny o novou sestavu „Pneumatiky s překročenou životností“. Sestava na obrazovce i v tisku zobrazuje pneumatiky u kterých byla překročena životnost v kilometrech.  Zároveň u každé pneumatiky můžete sledovat jednotlivé akce, které s pneumatikou byly prováděny.
 
V menu Servis-Úlohy po spuštění může každý uživatel parametricky nastavit, aby při spuštění programu byly „překročené“ pneumatiky automaticky zobrazovány.

 

Doprava – Náklady – Opravy vozidel – kopírování OV dokladů

Agenda Opravy vozidel byla rozšířena o novou funkci  „Kopírovat“, funkce umožňuje vytvořit nový doklad zkopírováním aktuálního dokladu. Použitím této funkce se usnadňuje a zrychluje zadávání nových dokladů.

Obr. Funkce Kopírovat
 

Doprava – Výstupy – Seznam vozidel/řidičů s prošlou kontrolou – nová funkce Vozidla/Řidiči

Formulář prošlých kontrol vozidel a řidičů byl rozšířen o novou funkci „Vozidla“ / „Řidiči“,  která umožňuje operativně zobrazit prošlé kontroly aktuálního vozidla či řidiče a zároveň prošlou kontrolu „Provést“. K dispozici jsou funkce číselníku Vozidla / Řidiči.

Stejná funkčnost je doplněna do agendy v Adresáři firem – Kontroly firem a v Autoservisu – Seznam prošlých kontrol u mechaniků vlastních/cizích vozidel.

Obr. Funkce Vozidlo
 

Faktury - Upomínky faktur

Agenda upomínek faktur byla rozšířena o nové členění a zobrazení nových přehledů  upomínek. Parametrem "Členit dle zákazníka, pořadí upomínky a času vystavení" provedete zobrazení upomínek podle zákazníků, pořadí upomínky a času vystavení. Tím lze zobrazit kompletní historii vytváření upomínek. Novým zobrazením získáváte podrobnější přehled o vystavených upomínkách a upomínaných fakturách.

Obr. Formulář Upomínek v novém členění

 

Sklad – Recyklační příspěvky

V souladu s novou odpadovou legislativou byl modul Sklad rozšířen o Recyklační příspěvky. Recyklační příspěvek zahrnuje náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení či pneumatik.
 
Byl vytvořen nový číselník „Recyklační příspěvky“, který umožňuje uživatelsky definovat jednotlivé druhy příspěvků včetně finančních sazeb a to s časovým rozlišením platností příspěvku. Skladová karta byla propojena s číselníkem Recyklačních příspěvků. Na vystavených fakturách nebo pokladních dokladech jsou pak pro zákazníka recyklační příspěvky automaticky vyčísleny (v souvislosti s touto změnou byly upraveny šablony faktur).

Obr. Definovatelný číselník recyklačních příspěvků
 
Obr. Skladová karta-vazba na číselník Recyklační příspěvky
 
Obr. Vyčíslení RP na daňových dokladech
 

Logistický sklad – Objednávky – Automatické generování přesunů

Funkce generování výdeje v Objednávkách byla rozšířena o automatické generování přesunu v případech, že na pozici doplněné v položce objednávky (doplňuje se při importu dle preferovaných pozic) není dostatečné množství. Ze zdrojové pozice se přesouvá vždy celé množství z méně přístupných pozic na pozice snadno dostupné.
 
 

Autoservis – formulář Zakázky vlastní/cizí – funkce Historie oprav

Formulář zakázky na vlastní vozidlo a cizí vozidlo byl rozšířen o novou funkci „Historie oprav“. Funkce je nově přístupná při zápisu nebo při opravě autoservisní zakázky a umožňuje operativně zobrazit opravy, které byly historicky realizovány u zapisovaného vozidla.

Obr. Funkce Historie oprav
 

Autoservis – Zakázky – Tisk označených zakázek

V přehledu zakázek je možné označit více zakázek a tyto označené zakázky tisknout zvoleným formulářem. Jedním tiskem můžete vytisknout označený počet zakázek.
 

Autoservis – Zakázky – Výběr SPZ

Číselník vozidel, nápověda na SPZ v zakázce vlastní i cizí byl rozšířen o nový přednastavený výběr „Vozidla v provozu“.

 

Adresář firem-Vozidla firmy a Kontaktní osoby firmy – hromadné mazání

Vozidla firmy a osoby firmy nově obsahují funkce pro hromadné mazání nepotřebných záznamů. Záznamy, které požadujete smazat označíte (Ins) a funkce pro smazání smaže všechny označené záznamy.

 

Další novinky:

 • V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního stravného s platností od 1.1. 2022
 • Formulář tiskových sestav byl rozšířen o novou funkci „Obnovit smazané“, pokud některý z uživatelů tiskovou sestavu smaže, pak správce systému KSHADMIN může smazanou sestavu obnovit
   
  Obr. Funkce obnovení smazané sestavy
   
 • Spedice-zakázka na přepravu – Vystavit dle šablony/kopírovat: byly přidány parametry v nastavení systému zda kopírovat obchodní případ a středisko (stávající parametry pro datum přepravy a související dokumenty byly přemístěny do nové větve)
 • Spedice-Zakázky na přepravu-Přehled zakázek: grid byl rozšířen o sloupce SPZ a Řidič
 • Spedice-Objednávka přepravy údaj „Splatnost“: přístupovými právy lze nově nastavit, aby údaj „Splatnost nemohl být uživatelem měněn
 • Spedice-Přijetí zakázky-Vystavit podle šablony: do nabídky šablon bylo doplněna funkce „Vyřadit ze seznamu šablon“, která zruší příznak „Šablona“ na zakázce
 • Seznam sloupců v gridu (modrý puntík): při výběru/vyhledání údaje se grid automaticky nastaví na tento údaj
 • Nová obecná funkce: pokud požadujete provést přetřídění gridu (kliknutím do záhlaví sloupce podle kterého požadujete třídit) a zůstat na aktivním záznamu, podržte před změnou třídění klávesu „SHIFT“.
 • Sklad-Skladové karty: přidány funkce označování a mazání/tisk označených záznamů
 • Doprava-Hospodářské listy-položkový rozpis: doplněna funkce pro zobrazení vzorce výpočtu z „Skupiny nákladů a výnosů“
 • Doprava-Hospodářské listy-položkový rozpis-položkově: doplněn filtr, který zobrazí pouze efektivní položky (nezobrazí se položky, které jsou plus/mínus, stejná částka, kontace)
 • Faktury-Kniha faktur došlých: výběry Stav faktury byly rozšířeny o „S položkami bez vazby na doklady“, nový výběr zobrazí faktury, které nejsou spárovány s žádnými vazebními doklady
 • Výstupní sestava Příjmy podle zákazníků: optimalizace rychlosti
 • Nastavení systému: optimalizace rychlosti spouštění
 • Nastavení systému: byla doplněna nová funkce „Hledej“, která umožňuje vyhledání parametru podle zadaného řetězce, funkce provede fulltextové hledání v celém stromu Nastavení systému a zobrazí výsledek

  Obr. Parametry Nastavení systému


   

 

Roční aktualizace 2021, verze 06.00

 

Přechod na vyšší verzi vývojového prostředí Delphi

Zdrojové kódy systému byly převedeny na vyšší verzi vývojového prostředí. Vyšší verze vývojového prostředí uživatelům poskytuje především větší uživatelský komfort, moderní vzhled a zvýšení bezpečnosti (např. přístup k emailu apod.) S touto významnou změnou byly také realizovány změny „uvnitř“ systému (úpravy algoritmů, optimalizace atd). Nám vývojářům umožňuje nové přístupy k programování a usnadňuje tak další vývoj systému s využitím moderních a bezpečnějších algoritmů a protokolů. V budoucnu bude např. možné zadávat údaje obsahující znaky z různých jazyků (např. azbuka ap.).

Základní charakteristika:

 • výběr z více různých barevných schémat (styly)
 • rychlá volba nastavení schématu z hlavního menu programu
 • přiřazení barevného schématu uživateli
 • zapamatování barevného schématu uživatele
 • snadná orientace ve formulářích
 • snadná orientace ve funkčních tlačítkách
 • snadná orientace v záložkách formulářů
 • přehlednější zobrazení dat v seznamech (gridech)
 • kliknutím prohlédnete ukázky obrazovek 

Hlavní menu programu – vyhledávání úloh

V hlavním menu programu je k dispozici nová funkce „Hledej“ (podobně jako ve Windows 10), která umožňuje vyhledat požadovanou úlohu nebo úlohy programu. Hledání probíhá fulltextem, výsledkem hledání je seznam úloh (ikon), které vyhovují hledanému řetězci.
hledejv6

Faktury – nová agenda Dobropisy k fakturám došlým

Agenda dobropisů (opravný daňový doklad) byla rozšířena o agendu dobropisů k fakturám došlým. Nově je možné k faktuře došlé vystavit dobropis. Při vystavení nového dobropisu se převezme kompletní obsah dobropisované faktury došlé, ruční editací můžete upravit dobropisovanou částku. Záložka „Kniha dobropisů“ je agendou všech vystavených dobropisů a mj. umožňuje provádět standardní aktualizační funkce a libovolné výběry.

Faktury došlé – vystavení platebního příkazu

Parametry Fakturace byly rozšířeny o parametr „Faktury – Vystavit platební příkaz po uloženi FD“. Pokud je tato volba aktivní, pak při uložení faktury došlé se automaticky nabídne formulář pro vystavení platebního příkazu. V opačném případě se platební příkaz nenabízí, platební příkaz je možné vystavit později v záložce Platební příkazy.

Faktury odeslané, faktury došlé – rozšíření parametrů splatností

V Adresáři firem lze nově nastavit splatnosti pohledávek a závazků podle modulu. Firmě v Adresáři firem můžete např. nastavit jinou splatnost při fakturaci přepravních výkonů a jinou splatnost při fakturaci zakázek autoservisu. Datum splatnost faktury se pak automaticky nastavuje podle přednastavených pravidel.

Doprava – Sazby cestovních náhrad s platností od 1.1. 2021

V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky aktualizovány základní sazby tuzemského  a  zahraničního  stravného s platností od 1.1. 2021.  Dochází ke změnám v sazbách tuzemského stravného, ale také v některých sazbách při cestách do zahraničí.

Doprava – Historie středisek vozidel, Hospodářský list dle historie kmenových středisek vozidel

Vozidlo v číselníku Vozidla může být přiřazeno ke středisku. Středisko vozidla se však může časem měnit. Nová funkčnost historie středisek automaticky zaznamenává a archivuje změny středisek tj. do kdy platilo staré středisko a od jakého data je plané nové středisko. Nová záložka Střediska v číselníku Vozidla zobrazuje historii středisek vozidla a zároveň umožňuje zadávat časovou platnost nového střediska. Přechodem na novou verzi programu se historie středisek vozidel automaticky vygeneruje. V souvislosti s novou historií středisek vozidel byl rozšířen Hospodářský list vozidla o novou variantu výpočtu „Kmenová střediska dle historie“. Výpočet nákladů a výnosů při této nové variantě zohledňuje platnosti středisek vozidla kalkulovaného období.

Doprava – Výnosy a náklady jízd dle dispečerů

Agenda Výnosy a náklady jízd ve výstupech modulu Doprava byla rozšířena o rozbor podle dispečerů, kteří vystavili objednávky přepravy. Nové záložky „Za dispečery objednávek-položkově“ a „Za dispečery objednávek-součtově“ zobrazují hlavní ekonomické ukazatele Výnosy, Náklady a Zisk v členění podle dispečerů objednávek za jednotlivé jízdy nebo součtově. Snadno můžete analyzovat jak se vaši dispečeři podílejí na rentabilitě jednotlivých jízd a nebo na celkových hospodářských výsledcích vaší společnosti sledovaného období.
Výběrové podmínky byly rozšířeny o výběr dispečera nebo skupiny dispečerů.

Spedice – Dispečerská plachta – zobrazení trasy v externím prohlížeči

Kontextové menu na objednávce přepravy a zakázce přepravy bylo rozšířeno o novou funkci „Mapa – zobrazit v externím prohlížeči“. Funkce zobrazí trasu ve vašem externím prohlížeči (váš výchozí webový prohlížeč). Nebudou zde k dispozici běžně dostupné funkce z funkce D3K – Mapa (JavaScript Maps), budou však zde dostupné další funkce pro práci s mapou, které znáte z vašeho webového prohlížeče při práci s mapami.

Externí prohlížeč Rozhraní D3K
extmap1 extmap2

Spedice – Dispečerská plachta – označení vytištěných, odeslaných objednávek

Objednávky přepravy, které byly vytištěny nebo odeslány emailem se automaticky zvýrazní žlutým pravým horním rohem v obdélníku objednávky na Dispečerské plachtě. Toto barevné odlišení viditelně zobrazuje objednávky, které byly vytištěny / odeslány.  Pokud zobrazování tohoto stavu požadovat nebudete, můžete jednoduše změnit hodnotu parametru „Označovat vytištěné objednávky“.
Žlutý roh

Spedice – Objednávka přepravy – Místa nakládek/vykládek – nová funkce „Převzít předcházející“

Nová funkce v objednávce přepravy umožňuje převzít poslední místo z předchozí objednávky daného vozidla.

Další úpravy:

 • seznam údajů pro zobrazení v gridu + seznam údajů pro definici výběrů byl rozšíření o funkci fulltextového hledání, zadáním části nebo celého názvu údaje se kurzor nastaví na odpovídající hodnotu
 • Spedice-Výstupy-Přehled stavů vozidel: doplněn údaj STANOVIŠTĚ z detailu vozidla firmy z adresáře
 • Faktury – Upomínky faktur: nový tiskový formulář upomínky včetně vyčíslení penále z prodlení
 • Faktury došlé – do gridu byl doplněn údaj „Vyjádření (poslední)“ tj. poslední vyjádření k faktuře došlé
 • Spedice-Objednávka přepravy: v dokladu Objednávky byl grid Zakázky rozšířen o údaje kontaktní osoba, telefon a email ze zakázky na přepravu
 • Spedice – zakázka na přepravu: zadávání ceny přepravy (záložka „Cena přepravy“) bylo rozšířeno o nový typ řádku umožňující zadávat čas výkonu OD-DO, přičemž dojde k automatickému výpočtu doby trvání v desetinném vyjádření a doplnění do údaje „množství“
 • Spedice-Zakázky a objednávky-Tisk objednávky přepravy: položky pro tisk byly rozšířeny o údaje ze zakázky na přepravu-záložka Kontaktní osoba (jméno + příjmení + telefon + email)
 • Spedice-Rentabilita spedice dle data nakládky/vykládky + rozpouštění režijních nákladů: optimalizace rychlosti
 • Spedice-Ceníky výkonů: optimalizace rychlosti zobrazování
 • Spedice -Zakázka/Objednávka-Vystavit: optimalizace zobrazení v případech, kdy se zobrazují související dokumenty
 • Doprava-Evidence řidičů: byla rozšířena délka údajů Profese a Druh profese
 • Autoservis-Zakázky: do záložek Přijetí zakázky, Ukončení zakázky a Přehled zakázek byl doplněn údaj „Kmenové číslo vozidla“
 • Autoservis-Automechanici-záložka Doklady-Zakázky: doplněno otevření dokladu přes strom nebo přímo
 • Importy dat: byly aktualizovány některé ovladače pro import pohonných hmot a mýtných poplatků s ohledem na změny dodavatelů
 • Importy dat: byly aktualizovány některé ovladače pro import dat ze sledovacích systémů s ohledem na změny dodavatelů a další úpravy vyvolané požadavky praxe

 

Roční aktualizace 2020, verze 05.02

 

Oznamování událostí – odesílání e-mailových zpráv

Agenda „Oznamování událostí“ byla rozšířena o nové události, které lze automaticky připomínat. Obecným parametrickým nastavením lze definovat na jaké emailové adresy mají zprávy odcházet a přiřazením konkrétní šablony se určuje obsah zprávy, kterou obdrží příjemci zpráv.  Oznámení o nastalé události obdrží uživatelem nadefinovaní příjemci zpráv např. dopravce, zákazník, kontaktní osoba zákazníka, dispečer D3K, případně další. Odeslání oznámení lze také nastavit s předstihem nebo se zpožděním. Nově můžete oznamovat tyto události:

 • plánovaná nakládka/vykládka zakázky přepravy
 • plánovaná nakládka/vykládka objednávky přepravy
 • plánované ukončení zakázky (poslední vykládka)

Pokud využíváte ovladač pro odesílání sms zpráv, pak oznámení také můžete zaslat prostřednictvím sms zprávy. Základní charakteristika:

 • automatické odeslání e-mailové zprávy při nastalé nebo blížící se události
 • rozlišení více druhů událostí
 • uživatelsky definovatelní příjemci zpráv
 • uživatelsky definovatelný obsah zpráv (tzv. šablony zpráv)
 • libovolný počet příjemců zpráv
 • přiřazení šablony zpráv k e-mailové adrese
 • přehledy příjemců zpráv
 • evidence a přehledy odeslaných zpráv v agendě Fronty zpráv

Doporučení: vašeho dopravce můžete s předstihem upozorňovat, na blížící se termín nakládky

Dispečerská plachta – automatické posouvání (scrollování) vozidel

Dispečerská plachta byla rozšířena o novou funkci automatického posouvání seznamu vozidel. V parametru „Interval posunu vozidel“ v nastavení Dispečerské plachty lze zadat hodnotu v sekundách, která v tomto časovém intervalu automaticky posune (scrolluje) seznam vozidel. Mezerníkem nebo funkcí na plachtě je možné posun zastavit resp. spustit.

Objednávka přepravy – souřadnice podrobného iterináře, screenshot mapy

Objednávka přepravy mj. obsahuje seznam nakládek, vykládek a průjezdních bodů, nyní je možné uložit všechny souřadnice trasy. Souřadnice mohou být odeslány na jednotku sledovacího systému pro zobrazení trasy vozidla.
Funkce mapa byla rozšířena o novou funkci „Uložit k souvisejícím dokumentům“, která zajistí uložení trasy ve formě obrázku (PNG) k souvisejícím dokumentům aktuálního formuláře. K zakázce přepravy nebo objednávce přepravy tak můžete snadno evidovat/archivovat naplánovanou trasu.

Vzájemné zápočty v různých měnách

Do vzájemného zápočtu se dosud započítávaly pouze faktury ve stejné měně. Nově je možné do vzájemného zápočtu započítávat faktury v libovolných měnách. Do výsledného salda tak můžete převzít faktury v korunách, eurech nebo i v dalších měnách.

Grafická podoba přehledu dovolených zaměstnanců

Přehled dovolené zaměstnanců byl přepracován do názorné grafické podoby. V grafickém vyjádření je zobrazen seznam zaměstnanců s jejich dovolenou na časové ose. Snadno dohledáte překrývající se termíny dovolených, dovolenou lze také nově zadávat přímo v grafu. Dovolená se zobrazuje na Dispečerské plachtě.

Definice výpočtu cestovních náhrad – kapesné s rozlišením státu

Parametry výpočtu sazby kapesného byly rozšířeny o stát. Nově lze definovat procentní sazby kapesného pro každý stát. Řidiči můžete nastavit pro každý stát různou hodnotu v procentech ze základní sazby daného státu.

Záznam o provozu vozidla – kombinace výpočtu cestovních náhrad

Výpočet cestovních náhrad je možné nastavit jako kombinaci výpočtu dle zákona a speciálního výpočtu. Tím je umožněno kombinovat časový výpočet dle zákona a např. podle ujetých kilometrů.

Číselník Vozidla – nový číselník typových značek

V číselníku Vozidla byl na údaj „Typová značka“ doplněn výběr z číselníku. Do Nastavení systému byl doplněn nový parametr „Vybírat typovou značku pouze z číselníku“. Při zapnuté volbě je povoleno zadat typovou značku pouze výběrem z číselníku. V opačném případě se do číselníku doplňuje automaticky.

Zdanění zaokrouhlení faktur vydaných

S ohledem na novelu zákona o DPH byly provedeny úpravy související se zdaněním zaokrouhlení v případě bezhotovostních plateb (výpočet dph zdola). Pokud celkovou částku na vydané faktuře zaokrouhlujete na desetihaléře nebo celé koruny, pak je případné zaokrouhlení zdaněno (základ dph a dph). Zdaňování zaokrouhlení lze parametricky nastavit, výchozí nastavení je zaokrouhlení nezdaňovat.

Zálohové listy k fakturám vydaným – částečné čerpání záloh

Agenda zálohových listů k fakturám vydaným byla rozšířena o částečné resp. postupné vykrývání zálohy více vydanými fakturami. Nyní je možné jeden zálohový list vykrýt více daňovými doklady. Typickým příkladem je finanční limit od zákazníka (budget) na jednom zálohovém listě, který je postupně vykrýván více daňovými doklady.

Kniha faktur přijatých – úhrady k datu

Kniha faktur přijatých byla rozšířena o nový výběr „úhrady k datu“. Nově můžete vybírat faktury přijaté, které byly uhrazeny k zadanému datu.

Upomínky faktur – agenda Soudní spory

Upomínky vydaných faktur byly rozšířeny o novou agendu soudních sporů. Neuhrazenou fakturu můžete přesunout a evidovat v záložce Soudní spory. U každého soudního sporu můžete zaznamenat a evidovat v jakém stavu se soudní spor nachází. Rozlišujeme stavy: Předáno advokátní kanceláři, Žaloba, Elektronický platební rozkaz, Vyhláška+úřední deska, Exekuce, Insolvence, Ostatní. Ke každému stavu můžete zapisovat svoje poznámky a přiřazovat dokumenty (záložka Související dokumenty).

Logistický sklad – minimalizace rozbalů

Skladová karta logistického skladu obsahuje nový údaj „Minimalizovat rozbaly“. U skladové karty mohou být definovány různé měrné jednotky. Během výdeje z pozice, při zapnuté volbě minimalizovat rozbaly, dochází k optimalizaci rozbalů tj. vyskladňují se „kompletní“ měrné jednotky.

Skladové pohyby – příjem na sklad – rozpočítání hodnoty vedlejších nákladů

Do hlavičky příjemky je možné zadat hodnotu vedlejších nákladů (např. dopravné).  Vedlejší náklady se pak automaticky rozpočítají váženým průměrem na řádky příjemky. Řádek příjemky byl rozšířen o nové údaje „Cena za mj“, „Cena celkem“.

 Nová agenda objednávky zákazníků v modulu Sklad

Agenda přijatých objednávek umožňuje pořizovat a evidovat objednávky od vašich zákazníků. Podle přijatých objednávek je možné realizovat výdej ze skladu s vazbou na konkrétní přijatou objednávku. Přijatý materiál lze během příjmu automaticky zarezervovat pro konkrétního zákazníka případně při nedostatečném skladovém množství požadovat jeho objednání. Objednávky se rozlišují na vyřízené a nevyřízené. Pokud máte modul Sklad zakoupen, aktivaci obdržíte na vyžádání.

Fulltextové hledání v seznamech

Fulltextové hledání v aktuálním sloupci (znak „*“) bylo rozšířeno o obecnou funkci fulltextového hledání ve všech sloupcích (znak „/“). Pokud zadáte úvodní znak „/“, pak hledání proběhne ve všech sloupcích a kurzor se nastaví na hledanou hodnotu, která obsahuje hledaný řetězec.

Slučování PDF dokumentů

PDF dokumenty můžete nově slučovat do jednoho PDF dokumentu. Pro slučování PDF dokumentů se používá program Ghostscript (musí být nainstalován). V nastavení systému je nový parametr „Spouštěcí příkaz Ghostscript“. Následně pak dochází k automatickému sloučení všech dokumentů PDF (např. faktura + přílohy) do jednoho souboru PDF.

Nový modul Kniha jízd

Modul Kniha jízd je určen pro evidenci knihy jízd služebních i soukromých cest uskutečněných řidiči resp. referenty. Více info kliknutím zde.Modul Kniha jízd je za úplatu, v případě zájmu žádejte cenovou nabídku.

Další úpravy:

 • V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního  stravného s platností od 1.1. 2020 (změněny sazby např. Itálie, Španělsko, Lucembursko, Norsko a další)
 • Sklad: Požadavky na objednání byly rozšířeny o údaje Odběratel a SPZ
 • Vozový sešit: optimalizováno třídění dle údajů Zákazník, Dopravce, optimalizace rychlosti zobrazení
 • Zakázka na přepravu-Cena přepravy: k položce typu Text, množství (vzorec), částka byly doplněny operace násobení, dělení, závorkování
 • Doprava-Pravidelné platby a režie: doplněna nová tisková sestava „Aktuální leasingové splátky“
 • Doprava-Výstupy-Výkaz vozidla/řidiče: doplněna funkce obecného výběru
 • Doprava-Řidiči-Sazby pro mzdy-Prémiové ukazatele: prémiové ukazatele byly rozšířeny o nové ukazatele
 • Zakázka na přepravu–rozpisové zakázky: optimalizována rychlost kopírování podzakázek
 • Fakturace výkonů: do gridu Výkony byl přidán sloupec „Kontaktní osoba“ ze zakázky na přepravu
 • Faktury došlé: doplněno upozornění na existenci zálohového listu k faktuře došlé při vystavování nové faktury
 • Faktury došlé od smluvních dopravců: zobrazené číslo vazební objednávky přepravy je nově aktivní, což umožňuje otevřít objednávku přepravy přímo z formuláře faktury přijaté
 • Faktury došlé od dopravců:  nové upozornění na neexistenci faktury za přepravu (kontace NP) při zápisu faktury za poplatky (kontace PP)
 • Monitor databáze: doplněn telefon a email připojených uživatelů
 • Odesílání e-mailů např. „Oznamování událostí“:  dosud bylo „natvrdo“ nastaveno vyžadovat potvrzení o doručení a  potvrzení o přečtení, nově je možné parametry „Potvrzení o doručení“ a „Potvrzení o přečtení“ nastavit na úrovni uživatele.

 

 

 

Roční aktualizace 2019, verze 05.01

 

Spedice – Dispečerská plachta – mapa nakládek a vykládek (!!!)

Nová agenda zobrazuje nakládky a vykládky na mapovém podkladu. Přednastavené výběry (např. období, flotila, druh vozidla, typová značka, zakázka, objednávka, přidělené nakládky/vykládky, nepřidělené nakládky/vykládky a další) umožňují efektivně filtrovat nakládky a vykládky, které na mapě požadujete sledovat. Grafické zobrazení na mapě a dostupné funkce poskytují celou řadu možností pro operativní plánování přeprav a usnadňují dohledávání časově a prostorově nejbližších nakládek z místa vykládky. Agendu lze vyvolat přímo z úlohy Dispečerská plachta, odkud se převezmou parametry pro výběr (období, flotila ap.).
Základní charakteristika:

 • zobrazení nakládek, vykládek ev. vlastních bodů na mapovém podkladu, obrázek
 • přednastavené výběry pro filtrování nakládek a vykládek na mapovém podkladu
 • možnost definovat údaje zobrazované na mapě, obrázek
 • možnost přidání vlastních bodů na mapu včetně dalšího použití pro zobrazení tras a vzdáleností
 • barevné odlišení nakládek a vykládek včetně odlišení přidělených/nepřidělených míst, obrázek
 • zobrazení trasy a vzdálenosti mezi zvolenými nakládkami, vykládkami a vlastními body na mapě, obrázek
 • grafické propojení nakládek a vykládek zvolené zakázky na přepravu, obrázek
 • dohledání a zobrazení dokladu zakázky aktivního bodu na mapě

Spedice – Dispečerská plachta – rozšíření o nové funkce

Stávající Dispečerská plachta byla rozšířena o nové funkce, které ještě více zefektivňují práci dispečerů s plachtou:

 • v horní části nad detailem zakázky se nově zobrazuje detail objednávky přepravy, rozsah zobrazovaných údajů je uživatelsky definovatelný
 • kliknutím na doklad o opravě vozidla se v horní části zobrazí údaje dokladu o opravě vozidla, rozsah zobrazovaných údajů je uživatelsky definovatelný maskou, dvojklikem se doklad otevře
 • přímo z Dispečerské plachty lze vyvolat novou úlohu „Dispečerská plachta – mapa nakládek a vykládek“
 • detail vozidla lze zobrazit poklikáním na vozidlo a stiskem pravého tlačítka myši
 • stávající stavy přeprav byly rozšířeny o další stav „Potvrzení přijetí dispozic“ a „Potvrzení odeslání/přijetí dispozic“ objednávky přepravy včetně barevného odlišení
 • pro rychlejší zadávání zakázek na přepravu byl vytvořen nový zjednodušený formulář, zjednodušený formulář lze vyvolat novou funkcí přímo z plachty, obrázek
 • standardní zakázky lze smazat přímo z plachty

Spedice – zjednodušený formulář Zakázky na přepravu

Z důvodu rychlejšího pořizování zakázek byl vytvořen zjednodušený formulář zakázky na přepravu. Zjednodušený formulář lze vyvolat novou funkcí  „Vystavit zjednodušeně“.

Spedice – Zakázka na přepravu – rychlé přidání adresy nakládky/vykládky do Adresáře firem

Formulář zakázky na přepravu v části zadání adresy nakládky/vykládky byl rozšířen o novou funkci, která jedním kliknutím zapíše zadávanou adresu nakládky/vykládky do Adresáře firem a také automaticky přiřazuje klíče odpovídající skupině  Místo nakládky, resp. Místo vykládky (pokud je skupina definovaná).

Spedice – Objednávka přepravy – rozšíření o neshody

Formulář Objednávka přepravy byl rozšířen o novou záložku Neshody.  Neshody lze hromadně přidělit k vybraným zakázkám aktuální objednávky. Funkčnost je obdobná jako u Zakázky na přepravu.

Oznamování událostí – odesílání e-mailových zpráv při událostech (!!!)

Nová agenda „Oznamování událostí“ umožňuje automaticky odesílat e-mailové zprávy, jakmile nastane konkrétní událost. Obecným parametrickým nastavením lze definovat na jaké emailové adresy mají zprávy odcházet a přiřazením konkrétní šablony se určuje obsah zprávy, kterou obdrží příjemci zpráv.  Oznámení o nastalé události obdrží uživatelem nadefinovaní příjemci zpráv např. dopravce, zákazník, kontaktní osoba zákazníka, dispečer Doprava 3K případně další.
Oznamování událostí je připraveno pro události: Naložení zakázky, Vyložení zakázky, Přidělení zakázky, Ukončení zakázky, Naložení objednávky, Vyložení objednávky, Ukončení objednávky a Vystavení faktury odeslané. Pokud využíváte ovladač pro odesílání sms zpráv, pak oznámení o nastalé události můžete také zaslat prostřednictvím sms zprávy. Základní charakteristika:

 • automatické odeslání e-mailové zprávy při nastalé události
 • rozlišení více druhů událostí
 • uživatelsky definovatelní příjemci zpráv
 • uživatelsky definovatelný obsah zpráv (tzv. šablony zpráv)
 • libovolný počet příjemců zpráv
 • přiřazení šablony zpráv k e-mailové adrese
 • přehledy příjemců zpráv
 • evidence a přehledy odeslaných zpráv v agendě Fronty zpráv

Doprava – Výstupy – Přehled akcí s pneumatikami

Výstupy modulu Doprava byly rozšířeny o novou úlohu Přehled akcí provedených na pneumatikách. Nová úloha umožňuje zobrazit a tisknout akce s pneumatikami pomocí libovolných filtrů. Filtrování záznamů lze libovolně kombinovat např. konkrétní vozidlo, konkrétní pneumatika, konkrétní akce s pneumatikou (měření, oprava protektorování, prodej, atd.) a další obecné uživatelsky definovatelné výběry.

Doprava – Vozidla – Svěřený majetek – Kopírování svěřeného majetku z jiného vozidla

Údaje svěřeného majetku byly rozšířeny o typ majetku tj. „Telefon“, „Doklady“, „Výbava/příslušenství“, „Ochranné a bezpečnostní pomůcky“ a „Ostatní“. Zároveň byla doplněna nová funkce „Kopírovat z vozidla“, která umožňuje z vybraného vozidla překopírovat kompletní svěřený majetek na aktuální vozidlo.

Doprava – Vozidla – nová tisková sestava Předávací protokol vozidla

Nová tisková sestava „Předávací protokol vozidla“ kromě povinností řidiče obsahuje volitelné části protokolu:  „Předávací protokol vozidla – tahač“, „Předávací protokol palivové platební karty“, „Předávací protokol – návěs“ a „Předávací protokol příslušenství vozidla“. Součástí protokolu je také identifikace kdo vozidlo předal a kdo převzal.

Doprava – Vozidla – Svěřený majetek – Kopírování svěřeného majetku z jiného vozidla

Údaje svěřeného majetku byly rozšířeny o typ majetku tj. „Telefon“, „Doklady“, „Výbava/příslušenství“, „Ochranné a bezpečnostní pomůcky“ a „Ostatní“. Zároveň byla doplněna nová funkce „Kopírovat z vozidla“, která umožňuje z vybraného vozidla překopírovat kompletní svěřený majetek na aktuální vozidlo.

Faktury – Faktury došlé – hromadná úhrada

Kniha faktur došlých byla rozšířena o funkci „Uhradit označené“. K vybraným označeným fakturám se vygenerují úhrady.

Faktury – Faktury odeslané – upozornění při fakturaci

Kontroly v Adresáři firem byly rozšířeny o parametr „Upozornění při fakturaci“. Při volbě tohoto parametru se text kontroly zobrazuje při vystavování faktury. Jednoduchým způsobem tak můžete při fakturaci upozornit fakturantku na důležité skutečnosti konkrétní firmy.

Autoservis –  Mzdy automechaniků – Příplatky za noc, soboty a neděle

Výpočet mezd automechaniků modulu Autoservis byl rozšířen o příplatky za noc, soboty a neděle. Příplatky lze nadefinovat v úloze Sazby pro mzdy a podle této definice se automaticky generují do zakázky autoservisu, záložka Mzdy.

Odesílání emailů pomocí SMTP (vhodné pro uživatele Webmailu)

Pokud pro odesílání e-mailů používáte webové emaily (Google,Seznam, …) tj. nemáte poštovního klienta, nově můžete tiskové formuláře odesílat přímo z programu. Parametricky lze nastavit váš SMTP server, který emaily odesílá. Všechny odeslané emaily jsou evidovány v agendě Fronty zpráv.
V rámci těchto úprav je navíc umožněno uživatelsky definovat text předmětu zprávy a obsahu zprávy. Tato nová funkčnost je využitelná i v případě odesílání emailů přes poštovní programy (např. Outlook).

Další úpravy:

 • v úloze Fronty zpráv lze v přístupových právech nastavit, aby přihlášený uživatel „viděl“ pouze zprávy, které odeslal nebo všechny bez omezení
 • rozšíření automatické změny stavů SMS zpráv o příjezd/odjezd na/z vykládky a potvrzení přijetí objednávky řidičem (možné formáty zpráv: +NAL, +VYL, +PN, +PV, +DISPO)
 • obecná funkce „Výběry“ tj. filtrování záznamů byla rozšířena o podmínky „Je menší než“, „Je větší než“ zadaná hodnota nebo „Je starší než“, „Není starší než“.
 • úpravy v přeposílání zpráv po pracovní době (mj. doplněno jméno odesilatele)
 • ovladač pro „obecný XML import“: doplněna možnost zpracovat všechny vstupní soubory ve složce současně a dále doplněna možnost spouštět jako Automatickou úlohu
 • ovladač „import ISDOC doprava“ umožňuje nově importovat nejen faktury přijaté, ale také vazební nákladové XX doklady na SPZ (SPZ musí být uvedeny ve vstupním ISDOC dokladu)
 • ovladač „Poplatky za mýtné Premid“: doplněna možnost sčítání mýtných transakcí za vozidlo a den (při této volbě bude vznikat méně XX dokladů)
 • program při fakturaci upozorní na nevyplněné DIČ, pokud jej zákazník nebude mít v Adresáři firem vyplněno
 • do agendy Valutové pokladny byla doplněna nová funkce „Kopírovat“
 • šablony pro odesílání zpráv, šablony faktur: doplněna funkce export definice, import definice
 • v číselníku vozidel, záložka nápravy – funkce pravé tlačítko myši na pneumatice bylo rozšířeno o akci měření, nově tak můžete zápis měření provádět přímo z konkrétní pneumatiky
 • ceník výkonů byl rozšířen o položku „Druh“ s vazbou na číselník Účetní osnova-kontace, vybraný druh tj. kontace se doplňuje do řádku ceny zakázky na přepravu
 • pokud je v levém dolním rohu zobrazen symbol ?, je k dispozici online nápověda

 

Roční aktualizace 2018, verze 05.00

Výnosy a náklady celé firmy

Výstupy celého systému byly rozšířeny o novou úlohu Výnosy a náklady za celou firmu. Výběrové podmínky a struktura odpovídá hospodářskému listu (podrobná kalkulace nákladů a výnosů modulu Doprava). Výpočet probíhá za všechny moduly, výstupem je hospodářský výsledek za celou firmu rozdělený po jednotlivých měsících zobrazený na obrazovce s možností tiskového výstupu. Funkce položkového rozpisu umožňuje rozepsat aktuální řádek do jednotlivých dokladů, ze kterých je výsledná hodnota vypočtena.

Spedice – Dispečerská plachta – nové funkce

V Dispečerské plachtě na formuláři aktuální zakázky bylo vytvořeno nové menu (pravé tlačítko myši), které rozšiřuje celkovou funkčnost Dispečerské plachty. Jedná se o nové funkce Příjezd na nakládku, Naložení, Zrušit naložení, Příjezd na vykládku, Vyložení, Zrušit vyložení, Posunout doprava, Posunout doleva (změna pořadí zakázek v objednávce) a funkce Mapa (zobrazení trasy na mapě včetně vzdálenosti v kilometrech a souřadnic nakládek, vykládek).
Na objednávce přepravy byla do menu (pravé tlačítko myši) přidána funkce Mapa – zobrazení mapy včetně vzdálenosti a souřadnic nakládek a vykládek.
Maska textu objednávky byla rozšířena o nové parametry pro zobrazení na plachtě: plánované kilometry a plánovaná cena na kilometr  (vypočtená hodnota z ceny objednávky a plánovaných kilometrů) .
Na Dispečerské plachtě se nově zobrazuje naplánovaná dovolená řidičů.

Spedice – zakázka na přepravu – automatické přebírání poznámek do míst nakládek a vykládek

Údaje adresy nakládky a vykládky také obsahují libovolnou poznámku. Nově lze nastavit, aby se při zápisu zakázky na přepravu automaticky doplňovala přednastavená poznámka (např. otevírací doba atd.). Parametry pro předvyplnění se zadávají do Číselníku poznámek.

Spedice – Přidělení zakázky + Objednávka přepravy

Doplněna nová funkce Odeslat zprávu  tj.  potvrzení objednávky.  Funkce má uplatnění při používání textové komunikace.

Spedice – Ceníky výkonů

Číselník Ceník výkonů byl rozšířen o funkci vyhledání, funkčnost je obdobná jako u obecného vyhledávání v systému. Do číselníku byla doplněna funkce Tisk a vytvořena nová tisková sestava, která vytiskne Ceník výkonů ve stromové struktuře tak, jak je v číselníku zadáno.

Doprava – Sledování stavů vozidel vlastních i cizích na Dispečerské plachtě, historie stavů

Modul Doprava byl rozšířen o číselník Stavy vozidel. Do číselníku lze zadat stavy, které požadujete sledovat a evidovat (např. pohotovost, údržba, blokace vozidla a další). Na Dispečerské plachtě lze stavy vozidel nově zadávat (funkce pravého tlačítka myši) a také zobrazovat. Stavy vozidel je možné pořizovat jak pro vlastní vozidla, tak i pro cizí vozidla. Ve výstupech byl vytvořen nový přehled stavů vozidel včetně tiskového výstupu.  Navíc historii stavů vlastních vozidel je možné sledovat přímo v číselníku vozidel v nové záložce „Stavy vozidla“.

Doprava – Vozidla – Nápravy – nová tisková sestava

V záložce Nápravy číselníku vozidel je vytvořena nová funkce Tisk s novou tiskovou sestavou Seznam obutých pneumatik na vozidle a jeho návěsu. Sestava může mj. sloužit k zápisu hodnot při kontrole tlaku pneumatik.

Doprava – Pravidelné platby a režie – hromadné ukončování pravidelných plateb

Pravidelné platby a režie byly rozšířeny o novou funkci „Hromadně ukončit“. Označené záznamy použitím této funkce ukončíte hromadně (dříve bylo nutné záznamy ukončovat jednotlivě).

Faktury – Upomínky faktur – Vystavení upomínky – nová historie upomínek

V záložce Vystavení upomínky byl vytvořen nový formulář s historií upomínek. Historie upomínek zobrazuje seznam dosud vystavených upomínek k aktuální nezaplacené faktuře.

Faktury – tisk QR kódu

Tiskové formuláře faktur byly rozšířeny o tisk QR kódu ve formátu „QR Platba + Faktura“.

Autoservis – zakázka – nový parametr Záruční oprava/Servisní smlouva

Doklad zakázka autoservisu byla rozšířen o nový příznak „Záruční oprava/Servisní smlouva“. Pokud bude zakázka na vlastní vozidlo označena tímto příznakem,  náklady zakázky se nebudou započítávat do nákladu vozidla (v případě servisní smlouvy se na vozidlo platí pravidelná platba).

Adresář firem – ověřené bankovní účty, insolvence, id datové schránky

Funkce Převzít firmu z Obchodního rejstříku byla rozšířena o automatické převzetí bankovních účtů firmy, které jsou zveřejněny u Finanční správy. Při porovnání s Obchodním rejstříkem se zveřejněné bankovní účty zobrazí a převezmou k firmě.
Nová funkce Insolvence v Adresáři firem kontroluje, zda prověřovaná firma nebyla zveřejněna v Insolvenčním rejstříku. Po dohledání informací v Insolvenčním rejstříku program zobrazí hlášení, zda prověřovaná firma byla (včetně kompletních informací) či nebyla zveřejněna v Insolvenčním rejstříku.
Údaje firmy byly rozšířeny o ID datové schránky a webovou adresu.

Servis – Fronty zpráv – nová historie komunikace

Úloha Fronty zpráv byla rozšířena o novou záložku Všechny zprávy včetně zobrazení  historie komunikace ke zvolenému kontaktu.

Uživatelé a práva–nové funkce

Agenda uživatelských účtů v systému byla rozšířena o funkce „Výchozí nastavení“,  „Převzít nastavení“ a definici úloh resp. kontrol, které se mají testovat při spuštění systému (funkce je dostupná při přidání nového uživatelského účtu). Funkce „Výchozí nastavení“ uživateli nastaví výchozí parametry z nastavení systému, funkce „Převzít nastavení“ umožňuje převzít hodnoty nastavení od zvoleného uživatele.

Optimalizace systému s ohledem na rychlost

Optimalizace transakcí: pro zvýšení výkonu databázového serveru byly v rámci celého systému odstraněny déle běžící transakce.
Optimalizace rychlosti spuštění agendy Zakázky a objednávky modulu Spedice: v úloze Zakázky a objednávky byly provedeny úpravy, které zrychlují spuštění této úlohy.
Valutové pokladny: optimalizace rychlosti valutových pokladen, pokladního deníku.

 

Roční aktualizace 2017, verze 04.09

Elektronická evidence tržeb (EET)

Program Doprava 3K je připraven na elektronickou evidenci tržeb v požadovaném rozsahu dle metodiky Generálního finančního ředitelství. Řešení elektronické evidence tržeb vám zajistí odesílání datových zpráv (XML formát) na server finanční zprávy a tisk unikátního kódu na účtenkách. Podmínkou funkčnosti jsou vaše autentizační údaje pro používání EET (poskytuje finanční úřad), software a internetové připojení.

Spedice – Dispečerská plachta – zobrazení nepřidělených zakázek

Při zapnutém parametru „Zobrazovat nepřidělené objednávky“ se nepřidělené zakázky na přepravu zobrazí na dispečerské plachtě na posledním řádku seznamu vozidel (SPZ=Nepřiděleno). Zobrazované údaje v obdélníku zakázky je možné nastavit uživatelskou maskou. Nepřidělené zakázky lze interaktivně přidělovat „přetažením myši“. Dispečerskou plachtu tak také mohou používat spediční firmy pro přidělování zakázek na smluvní spz. V případě nadefinování prázdné flotily, budou všechny zakázky a objednávky zobrazeny v jednom řádku dispečerské plachty.

Spedice – Dispečerská plachta – zobrazení směru přepravy (Import/Export/Vnitro/Kolečko)

Zakázka na přepravu byla rozšířena o údaj „Směr přepravy“. Dispečerská plachta směr přepravy barevně, přehledně zobrazuje jak v objednávce přepravy, tak i v zakázce na přepravu.

Spedice – Deník dispečera

Přednastavené výběry byly upraveny a rozšířeny o výběry: „Všechny objednávky s vazbou na zakázku“ / „Objednávky bez vazby na zakázku“ / „Jízdní příkazy bez vazby na zakázku“.

Spedice – Rentabilita spedice – rozbor rentability po měsících

Rentabilita spedice byla rozšířena o přehledný rozbor nákladů a výnosů po jednotlivých měsících včetně grafického zobrazení.  Měsíčním přehledem získáváte rychlý náhled porovnání nákladů a výnosů srovnatelného období (např. výnosy a náklady zákazníka v jednotlivých měsících a pod.).

Spedice – Rentabilita spedice – výnosy ostatní fakturace

Výběrové parametry Rentability spedice byly rozšířeny o další parametry a to „Včetně výnosů ostatní fakturace“ a „Včetně výnosů režijních zakázek“. Nově je proto možné do rentability započítávat výnosy z ostatní fakturace modulu Spedice a režijní náklady z režijních zakázek.

Spedice – Objednávka přepravy – vystavení jízdního příkazu

Parametry objednávky byly rozšířeny o nový parametr „Způsob vystavení jízdního příkazu z objednávky“, který definuje resp. rozšiřuje možnost vystavit kompletní záznam o provozu vozidla. Parametr má dvě hodnoty „Vydaný jízdní příkaz“, „Kompletní záznam o provozu“.

Spedice – Objednávka – automatické přebírání položky z ceníku podle SPZ

Nově je možné v Ceníku výkonů definovat ceny na konkrétní SPZ a to na vlastní spz a cizí spz. Při vystavení objednávky přepravy se cena automaticky doplní z ceníku podle SPZ objednávky.

Elektronická fakturace, odesílání dokumentů e-mailem

Společně s vydanou fakturou lze nově e-mailem odeslat související dokumenty. Program k faktuře automaticky přiřadí dokumenty, které jsou přiřazeny k zakázce na přepravu a vydané faktuře (viz záložka Související dokumenty).  Nastavením parametru u každého dokumentu se definuje, zda má či nemá být odesílán společně s fakturou. E-mailová adresa(y) se nově převezmou z osob firmy, kterým mají být faktury takto odesílány.

Slučování dokumentů vydaných faktur

Vydané faktury lze exportovat jako elektronické dokumenty (např. PDF, ISDOC a pod).  Nově je možné využívat novou funkci „Sloučit sestavy“, která zajistí automatické sloučení podle zákazníka. Výsledkem bude dokument, který bude obsahovat doklady jednoho zákazníka.

Fakturace – nová agenda Zálohové listy k přijatým fakturám

Přijatý zálohový list lze zapsat do nové agendy „Zálohových listů k přijatým fakturám“. Agenda také obsahuje knihu přijatých zálohových listů včetně tisku a agendu Platebních příkazů tj. Vystavení platebního příkazu, Provedení platby a Seznam platebních příkazů včetně výběrů Neprovedené/Provedené/Všechny. Přijatý zálohový list lze připárovat k faktuře přijaté.

Doprava – Vyúčtování pracovní cesty – částečné zúčtování záloh

Během vyúčtování pracovní cesty je možné u jednotlivých měn zvolit, zda se záloha vyčerpá jen do výše výdajů a zbytek zálohy je ponechán řidiči, případně se zbytek zálohy vrací. Nově systém umožňí jednu zálohu použít pro více vyúčtování. Na vydané záloze bude viditelná původní částka zálohy a také zbývající dosud nevyúčtovaná částka. Režim částečného zúčtování záloh se definuje novým parametrem „Umožnit částečné zúčtování záloh“ v Nastavení systému. Pokud parametr není navolen, vyúčtování probíhá původním způsobem.

Doprava – Sloupcový hospodářský list

Hospodářský list vozidla byl rozšířen o novou záložku – variantu sloupcového zobrazení, kde položky kalkulačního vzorce jsou zobrazeny v hlavičce formuláře a vozidla v řádcích pod sebou.

Doprava – Kniha ostatních dokladů – hromadné mazání

Kniha ostatních dokladů byla rozšířena o smazání označených dokladů.  Funkce „Smazat“ nově zruší všechny označené doklady.

Faktury přijaté v modulu Sklad – párování celé příjemky

Párování položek příjemky k faktuře přijaté bylo rozšířeno o novou funkci „Přidat doklad“ / „Odebrat doklad“. Nová funkce umožní  jedním kliknutím přiřadit celou příjemku do faktury přijaté.

Adresář firem – kontroly – blokace vystavit zakázku / objednávku přepravy

Parametry kontrol v Adresáři firem byly rozšířeny o hodnoty „Zákaz vystavit zakázku na přepravu v případě prošlé kontroly“ a „Zákaz vystavit objednávku přepravy v případě prošlé kontroly“.  Nově je tak možné u vašich partnerů definovat-pohlídat, aby v případě propadlé kontroly systém neumožnil vystavit zakázku či objednávku přepravy. 

Logistický sklad – nový přehled Pohyby na pozicích

Výstupy logistického skladu byly rozšířeny o úlohu Pohyby na pozicích. Součástí jsou libovolné výběrové podmínky a tiskový výstup.

Zadávací pole – výběr záznamu z číselníku

Nově lze definovat podle jakého údaje bude záznam z číselníku vybírán. Např. výběr z Adresáře firem byl implicitně převzat dle kódu firmy, nyní můžete přednastavit např. dle názvu firmy.  Podobně tomu je v případě Číselníku řidičů, kde se vybíralo dle osobního čísla, nyní lze přednastavit dle jména,  podobně tomu je i v jiných číselnících. Zadáním z klávesnice dochází k postupnému dohledání požadovaného záznamu.

Obecně nápověda na číselník

Nově systém pamatuje poslední zvolené řazení při nápovědě na číselník. Typickým příkladem je nápověda na Adresář firem – pokud zvolíte řazení podle názvu, pak při další nápovědě na Adresář firem systém opět nabídne řazení podle názvu.

Rozšířené možnosti pro odesílání emailů do poštovního klienta

Nastavení systému bylo rozšířeno o nový parametr „Způsob přenosu emailové zprávy“, nové parametry jsou „MAPI“ a “Outlook OLE”. Dosud se pro přenos emailové zprávy používalo obecné rozhraní MAPI a emailový klient, který je nastaven jako výchozí. Pokud je nainstalován emailový klient Outlook, lze při vytváření emailu použít přímo rozhraní aplikace Outlook a využít další funkce, které obecné rozhraní nenabízí (např. se automaticky doplní nastavený podpis).

Roční aktualizace 2016, verze 04.08

 

Kontrolní hlášení DPH

S ohledem na zavedení Kontrolního hlášení DPH bylo nutné sjednotit číslování faktur vydaných v D3K a účetních programech. V agendě Faktur vydaných byl zaveden nový údaj „Ev. číslo pro KH DPH“ (tzv. spojovací číslo), jehož obsah je dle volby uživatele:
a) shodné s interním číslem dokladu (výchozí volba, kterou by měl uživatel změnit)
b) shodné s variabilním symbolem (viz definice variabilního symbolu)
c) shodné s číslem dokladu pro export do účetního programu (viz definice čísla FO pro export) – doporučeno pro případ, že provádíte export do účetního programu.
Toto  číslo se bude zobrazovat v knize faktur a zároveň se bude tisknout na standardních formulářích faktury místo dnešního interního čísla.
Hlavička faktury přijaté byla rozšířena o údaj „Datum povinnosti přiznat daň“.
Kontrolní hlášení (XML) součástí D3K není.

Aktualizace sazeb zahraničního i tuzemského stravného pro rok 2016

Upgrade obsahuje aktualizované sazby stravného 2016.

Třídění seznamů podle více sloupců

Obecná funkce třídění (proklik do názvu sloupce) byla rozšířena o možnost třídit podle více sloupců. Stiskem klávesy Ctrl a poklikáním do záhlaví vybraných sloupců se seznam setřídí podle takto označeného třídícího klíče. Třídící sloupce jsou označeny pořadovým číslem.

Elektronický podpis PDF dokumentů

Všechny tiskové sestavy a formuláře odesílané jako PDF dokumenty je možné opatřit elektronickým podpisem. Elektronický podpis jednoznačně identifikuje odesílatele a je v souladu s platnou legislativou. Případná manipulace dokumentu, který je elektronicky podepsán, automaticky el. podpis zneplatňuje. Tím je zajištěna integrita odesílání dokumentů. Vzhled el. podpisu je možné uživatelsky nastavit.

Validace DIČ v adresáři firem

Nová funkce umožňuje ověřit online (VAT Information Exchange System), zda firma má platnou registraci DPH v rámci  Evropské unie, tzv. ověření platnosti DIČ k DPH.

Objednávky oprav vozidel

Evidence nákladů na opravy vozidel v modulu Doprava byla rozšířena o zadávání objednávek oprav. Objednávky lze rozlišovat na vlastní resp. cizí. Objednávka na opravu vozidla obsahuje  informace: SPZ, od jakého datumu  je vozidlo nepojízdné, plánovaný datum zahájení  a plánovaný datum ukončení opravy,  popis závad  apod.  Formulář objednávky lze odeslat např. smluvnímu servisu. Po dokončení opravy lze do objednávky doplnit skutečnost  tj. zadat skutečné náklady, které byly na opravu vynaloženy. Skutečné náklady lze také zadávat zápisem faktury přijaté s tím, že k faktuře lze párovat vystavené objednávky. Jedná se o případy, kdy servisní oddělení vystavuje objednávky a fakturační oddělení páruje vystavené objednávky k přijatým fakturám. Současně Náklady na opravy byly rozšířeny o přednastavené výběry Vlastní opravy / Cizí opravy / Objednávky oprav.

Šablony pracovní doby

Pro rychlejší a přesnější pořizování záznamů pracovní doby zaměstnanců byla evidence pracovní doby rozšířena o tzv. Šablony pracovní doby. Uživatelsky definovatelné šablony obsahují definici záznamu pracovního dne, šablonu lze přiřadit řidiči/zaměstnanci v číselníku řidičů. V evidenci pracovní doby je možné využívat novou funkci „Použít šablonu“ k rychlému zápisu pracovní doby. Aktualizaci šablon můžete realizovat v nové úloze „Šablony pracovní doby“.

Uzávěrka dokladů modulu Spedice

V modulu Spedice lze nově uzavírat období. Uzávěrky se provádějí za zvolené období, uživatel může definovat podmínky za kterých bude doklad uzavřen, parametry uzávěrky se archivují. Výsledkem uzávěrky je stav, který neumožňuje provádět změny do uzavřených dokladů.

Zakázky a objednávky – optimalizace rychlosti

Výrazné zrychlení agendy Přehled zakázek / Přehled objednávek. Zrychlení této agendy bylo docíleno optimalizací zdrojového kódu a úpravami algoritmu (refresh obrazovek při přepínání mezi záložkami).

Zakázka na přepravu – zadávání hmotnosti nákladu pro fakturaci

Pokud fakturujete hmotnost, pak lze využívat novou funkci v adrese nakládky/vykládky. Plánovaná hmotnost  se zadává v detailu zakázky, skutečná hmotnost nakládky se zadává v adrese nakládky, skutečná hmotnost vykládky se zadává v adrese vykládky. Pokud požadujete převzít k fakturaci skutečnou hmotnost, pak stiskem nové funkce v adrese nakládky/vykládky se zadaná hmotnost automaticky převezme do ceny přepravy.

Zakázka na přepravu – validace roku

Datumové údaje na zakázce přepravy jsou nově validovány tak, aby nebylo možné zadat chybný rok. V případě chybného zadání systém uživatele upozorní. Účelem je předejít chybnému zadání.

Zobrazení svátků v Dispečerské plachtě

V Dispečerské plachtě je možné zobrazovat svátky pouze vybraných států. Změnou hodnoty parametru „Zobrazovat v nabídkách“ v číselníku států se definuje, zda se svátky mají nebo nemají zobrazit.

Zakázka Autoservis – zápis odpracované doby na úkonu

Odpracovaný čas na zakázce v modulu Autoservis lze zadávat v hodinách nebo nově OD: datum a čas, DO: datum a čas. Způsob zadávání odpracované doby lze nastavit parametricky. Odpracovaná doba na úkonu se započítává do evidence pracovní doby.

Servisní knížka, Schvalovací řízení v zakázce Autoservisu

Zakázka modulu Autoservis byla rozšířena o nový údaj Servisní knížka (evidenční údaj, zda byla servisní knížka předána) a údaj Schvalovací řízení (zakázka bude předána nebo je ve schvalovacím řízení např. reklamace u výrobce). Ukončená zakázka ve schvalovacím řízení je započtena do výstupních sestav, avšak nenabízí se k fakturaci. Po dokončení schvalovacího řízení tj. zrušení příznaku se zakázka k fakturaci nabídne.

Zrychlení odezvy pokynu Tisk resp. ukončení tisku

Optimalizací zdrojového kódu bylo dosaženo výrazného zrychlení funkce Tisk resp.. ukončení  režimu  Tisk v agendách Kniha faktur, Výkaz vozidla/řidiče, Příjem na sklad / Výdej ze skladu a jiných.

Změna střediska na vystaveném dokladu

Dosud nebylo možné dodatečně změnit číslo střediska vystaveného dokladu. Nově lze středisko dodatečně  změnit (pouze za předpokladu stejné číselné řady).

Fakturace – kniha upomínek – hromadný tisk

V knize upomínek lze nově vytisknout formuláře upomínek do zvolené složky vašeho PC. Složka bude obsahovat jednotlivé soubory označených upomínek zvoleného formátu např. PDF.

Hodnocení firem CreditCheck

Stávající systém Octopus byl nahrazen systémem CreditCheck (Octopus změnil majitele a není již funkční). Kromě českých firem zobrazujeme hodnocení slovenských firem.

Automatické přeposílání přijatých zpráv na jiný (-é) kontakt (-y) – forwarding

Přijaté zprávy lze v nastavené době (např. mimo pracovní dobu) automaticky přeposílat na zvolené kontakty (např. telefonní čísla). Nastavení se provedede v Nastavení systému:

 

Roční aktualizace 2015, verze 04.07

 

Modul Doprava

Sazby stravného pro rok 2015

V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního stravného s platností od 1.1. 2015.

Nový formulář přiznání k dani silniční

K dispozici je nový formulář pro tisk přiznání k dani silniční za rok 2014 (vzor č. 16, příloha vzor č. 15).

Výpočet normované spotřeby dle hmotnosti nákladu

Zadání normované spotřeby vozidla bylo rozšířeno o nový parametr „Navýšení za 1 tunu nákladu“. Pokud je tento parametr zadán, je možné na jízdním příkazu nově rozepsat ujeté kilometry včetně hmotnosti nákladu. Výsledná normovaná spotřeba je pak výsledkem převezené hmotnosti a ujetých kilometrů tj. kombinace plných a prázdných kilometrů (obrázek).

Rentabilita zakázek na přepravu pro vlastní vozidla

Nová úloha umožňuje výpočet rentability zakázek porovnáním výnosů / nákladů a vyčíslení zisku či ztráty. Výnosy jsou vykalkulovány ze zakázek, náklady jsou nově vykalkulovány na základě skutečně ujetých kilometrů násobené ručně zadanou sazbou za 1 km jízdy (nový definovatelný údaj „sazba ze 1 km jízdy“ v číselníku vozidel). Pro doplnění jsou zde další ukazatele např. plánované náklady na zakázku, plánované náklady na jízdní příkaz, skutečné náklady na jízdní příkaz apod. Rentabilitu zakázek lze sledovat podle zákazníků, středisek zakázek, dispečerů zakázek nebo sumárně za celou firmu. – všechny tyto přehledy lze rozepsat formou měsíčního rozpisu. Samozřejmostí je také položkový rozpis dokladů. Výsledky je možné zobrazit graficky a samozřejmě i formou tiskové sestavy.

Vyúčtování pracovní cesty bezhotovostním platebním stykem

Vyúčtování pracovní cesty s řidičem (CV doklad) se doposud provádělo pouze v hotovosti přes pokladny. Nově je možné výsledné vyúčtování provést bankovním převodem tj. bezhotovostně platebními příkazy. Program generuje platební příkazy pro převod peněžních prostředků na bankovní účty řidičů. V souvislosti s touto změnou byl číselník řidičů rozšířen o novou záložku bankovních účtů řidiče.

Přehled leasingových smluv

Druh platby LS-leasing byl v agendě Pravidelné platby a režie rozšířen o nové údaje “Číslo leasingové smlouvy”, “Společnost”, “Celková splátka všech splátek” a “Úrok v %”.  Současně s touto změnou byla vytvořena nová tisková sestava Přehled leasingových smluv vašich vozidel.

Záznamy o provozu vozidel – nová funkce kopírování jízdních příkazů

Agenda pořizování jízdních příkazů byla rozšířena o novou funkci Kopírovat. Funkce Kopírovat zkopíruje aktuální záznam tzn. usnadní pořízení nového jízdního příkazu, který je obdobný jako aktuální záznam. V případech, kdy jede jiný řidič, lze řidiče změnit.

Přehled dovolené zaměstnanců

Přehled dovolené všech zaměstnanců byl výrazně upraven a rozšířen o celkové přehledy čerpané dovolené, plánované dovolené a zbývající dovolené. Číselník řidičů byl rozšířen o hodnotu „Nárok na dovolenou“.

Modul Spedice

Výměna dokladů mezi aplikacemi Doprava 3K – „D3K online“

S Vašimi obchodními partnery, kteří také provozují systém Doprava 3K můžete uskutečňovat výměnu dokladů elektronicky pomocí webové služby. V současné chvíli se výměna dat týká objednávek přepravy, připravujeme zasílání faktur, popř. dalších dokumentů.
Odesilatel místo tisku odešle objednávku službou D3K online. Objednávka se příjemci automaticky načte do jeho systému jako zakázka na přepravu. O přijetí objednávky je odesilatel informován. Připravujeme i výměnu dalších informací o stavu přepravy.
Elektronický přenos dokladů velmi urychlí vzájemnou komunikaci a podstatným způsobem sníží pracnost agendy.
K zabezpečení vzájemné komunikace mezi partnery se využívá asymetrická kryptografie. Obsah dokumentu zůstává během celého přenosu zašifrován, pouze příjemce je schopen dokument přečíst. Odesílatel je identifikován pomocí digitálního podpisu.

 Rozšíření formuláře Zakázka na přepravu o zásilky

Formulář zakázky na přepravu byl rozšířen o novou záložku Zásilky. Do zakázky bude možné zapsat libovolný počet zásilek. Každá zásilka mj. obsahuje údaje hmotnost, objem, rozměry, ložná plocha, Odesílatele/Příjemce, adresu nakládky/vykládky (obrázek1, obrázek2). V případech svozu nebo rozvozu můžete do zakázky na přepravu zadat adresu skladu tj. místo kam bude realizován svoz resp. rozvoz. Současně budou upraveny tiskové formuláře dokladů zásilek např. Ložná listina, Označení zásilky (Signo), Přepravní list (Bordereau) a podobně. Využití zásilek použijete např. v případech, kdy požadujete znát informaci kdo zásilku odeslal a kdo zásilku přijímá.

Dispečerská plachta – nová funkce obecné výběry

Dispečerská plachta byla rozšířena o novou funkci obecných výběrů. Data na dispečerské plachtě lze libovolně filtrovat podle celé řady různých kritérií. Např. dle vozidla, zakázky, objednávky, kdo doklad vystavil/naposledy změnil nebo údajů adresy nakládky či vykládky. Nadefinovaný výběr lze uložit a později znovu aplikovat. Využití funkce „Výběry“ je obdobné jako v jiných částech systému.

Objednávka přepravy – sleva za expresní platbu

Sleva resp. skonto za expresní platbu umožňuje definovat smluvnímu dopravci procentuální zvýhodnění při rychlé platbě. Hodnotu slevy v % lze nastavit v Adresáři firem (údaj  Sleva při expresní platbě), přičemž tato sleva se automaticky přednastavuje v objednávce přepravy. Tisk formuláře objednávky a rentability spedice byl upraven s ohledem na tuto slevu. V případě stanovení ceny smluvnímu dopravci za ujetý kilometr lze ujeté kilometry převzít z mapových podkladů.

Zakázka na přepravu – nový údaj splatnost

Formulář zakázky na přepravu byl rozšířen o nový údaj splatnost pohledávky ve dnech. Splatnost se doplňuje z adresáře firem z údaje „Splatnost pohledávky“, pokud není vyplněn pak z globálního nastavení, viz údaj „Splatnost pohledávek“. Splatnost v zakázce je možné ručně aktualizovat. Při fakturaci zakázky na přepravu se splatnost na faktuře přednastaví dle této splatnosti.

Tisk obrázků Objednávky přepravy ze složky Související dokumenty

Tiskový formulář objednávky přepravy byl rozšířen o možnost tisku obrázků, které jsou přiřazeny ve složce Související dokumenty. Soubory resp. obrázky se vytisknout změnou parametru ve formuláři objednávky.

Modul Fakturace

Vzájemné zápočty pohledávek – nová varianta vystavení vzájemného zápočtu

Způsob vystavení vzájemného zápočtu byl rozšířen o další variantu. Nově je k dispozici možnost, která zcela uhradí všechny započtené faktury s tím, že zbývající částka celkového salda zůstane na jedné faktuře. Výsledný doklad o vzájemném zápočtu je při této variantě vždy nulový. Před uložením vzájemného zápočtu lze vybrané faktury k započtení ručně přidávat či rušit a také ovlivnit, která faktura bude označena jako rozdílová (zůstatek celkového salda). Volba požadované varianty vystavení vzájemného zápočtu se provádí v Nastavení systému (obrázek).

Podpora formátu ISDOC, hromadný tisk faktur

Vydané faktury lze exportovat ve formátu ISDOC (podpora národního standardu pro elektronickou komunikaci). V knize faktur lze nově vytisknout formuláře faktur do zvolené složky vašeho PC. Složka bude obsahovat jednotlivé soubory označených faktur zvoleného formátu např. PDF, ISDOC. Jména souborů lze definovat uživatelskou maskou.

Nové tiskové formuláře upomínek faktur

Tiskové formuláře upomínek faktur byly rozšířeny o německou a anglickou variantu.

QR platba

Fakturační údaje byly rozšířeny o parametry zajišťující tisk obrázku tzv. QR Platba. QR Platba obsahuje bankovní větu, která je platebním příkazem pro mobilní bankovní aplikace. Své tiskové formuláře faktur budete moci o tento obrázek rozšířit, standardní tiskový formulář QR Platbu bude obsahovat.
qrplatba

Modul Autoservis

Vyčíslení hodnoty spotřebního materiálu na zakázce

Do nastavení systému byl přidán nový parametr „Zadávat spotřební materiál“. Pokud je tento parametr nadefinován, pak při  uzavření zakázky se automaticky generuje nová položka „Spotřební materiál“ (obrázek). Hodnota spotřebního materiálu je vypočtena jako procentuální část (konkrétní výši v % zadává uživatel) celkové hodnoty spotřebního materiálu. Tato položka může nahrazovat drobný režijní materiál, který se v zakázce samostatně nefakturuje.

Rozlišení Pojistná událost v zakázce na opravu vozidla

Vlastní i cizí zakázce na opravu vozidla v modulu Autoservis lze přidělit příznak, zda se jedná o „Pojistnou událost“. Související přehledy zakázek byly o toto rozlišení rozšířeny. Tím je např. možné z přehledu oprav vyloučit zakázky, které byly realizovány z důvodu pojistných událostí.

Modul Logistický sklad

Šarže

Příjem zboží do pozice byl rozšířen o nový údaj „Šarže“. Současně s výdejem z pozice lze vydávat podle šarže, přičemž systém automaticky nabízí nevyskladněné šarže. Výdej z pozice lze tedy provádět dle šarže nebo dle příjemky nebo dle dodacího listu (obrázek). Ve všech případech systém nabízí zboží k výdeji podle zvoleného kritéria.

Zobrazení nenulových karet

Při výdeji z pozice lze volitelně nastavit, zda zobrazovat karty s nulovým množstvím.

Novinky pro celý systém

Nová sazba DPH 10%

Číselník sazbeb DPH byl rozšířen o novou druhou sníženou sazbu ve výši 10%. V souvislosti s touto změnou byly ověřeny a upraveny související agendy.

Definovatelné menu programu, nové pracovní prostředí, úpravy vzhledu

Každý uživatel systému může přizpůsobit menu programu podle svých zvyklostí tj. volba stylu ikon, volba podkladu obrazovky vč. volitelného textu, volba typu menu (standardní, stromová struktura). Současně byla vytvořena nová složka menu tzv. “Oblíbené” – zde můžete přesunout nejčastěji používané ikony a případně je přejmenovat (obrázek).

Definovatelné zobrazení sloupců ve formulářích, libovolný počet definic zobrazení

Nově lze v celém systému definovat libovolný počet definic zobrazení sloupců ve formuláři (funkce “modrý puntík” vlevo nahoře).  Každý uživatel má k dispozici seznam sloupců pro zobrazení a velmi jednoduše může vytvářet různé varianty resp. definice zobrazení dat. Na hlavním formuláři je k dispozici funkce “Aktivní zobrazení”, která umožňuje výběr resp. přepínání mezi vytvořenými definicemi.  Praktické využití může být např. v případech, kdy požadujete svá data exportovat do Excelu v požadovaném pořadí, avšak data požadujete prohlížet v jiném pořadí sloupců (obrázek).

Historie dokladů

Jedná se o novou funkci programu, která umožňuje prohlížet doklady včetně informací kdy byl doklad pořízen, kdo doklad pořídil, kdy byl doklad smazán a kdo doklad smazal. Přednastaveným výběrem lze také zobrazovat pouze smazané doklady. Nově mj. můžete snadno zjistit který doklad byl smazán a kdo doklad smazal. Funkce „Historie“ zobrazuje kompletní historii změn zvoleného dokladu.

Zobrazení nastavení související s otevřenou úlohou

Uživatel má možnost zobrazit, příp. i změnit, nastavení související s otevřenou agendou.

Podpora 64-bit systémů

Instalační program byl rozšířen o instalaci verze FireBird 64-bit. Nově vám aplikace Doprava 3K může pracovat na 64 bitovém počítači, serveru.

Aktualizace generátoru tiskových sestav FastReport

Návrhář sestav FastReport byl aktualizován na verzi 5.0. Současně byly aktualizovány tiskové sestavy.

Roční aktualizace 2014, verze 04.06

Základní sazby stravného pro rok 2014

V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního stravného s platností od 1.1. 2014. [S+L]

Mapové podklady, plánování tras

Funkce „Mapa“ byla rozšířena o zadávání libovolného počtu průjezdných bodů. Uživatel tak může počáteční trasu vozidla zadanou místy nakládek a místy vykládek interaktivně ovlivnit. Průjezdní body se archivují, naplánovanou trasu lze kdykoliv zobrazit. Každý průjezdní bod obsahuje GPS souřadnice a kompletní adresu. [S]

Kontace ceny přepravy v zakázce na přepravu

K položkám ceny přepravy lze zadávat předkontace. Předkontace zakázky na přepravu byly rozšířeny o předkontaci „Nezapočítávat“,. Položky s předkontací „Nezapočítávat“  nebudou započítávány do výnosů. Jedná se např. o prodej zboží. [S+L]

Nová funkce „Přidat ze skladu“ v ceně přepravy zakázky na přepravu

Záložka Cena přepravy bylo rozšířena o novou funkci „Přidat ze skladu“, která umožňuje do ceny přepravy převzít skladovou položku výdejkou ze skladu. Při fakturaci zakázky na přepravu se současně s dopravou fakturuje výdejka ze skladu za standardních podmínek. [S+L]

Výrazné zjednodušení a zrychlení zadávání nákladů vozidel

V pravidelných platbách modulu Doprava lze nově každému vozidlu přidělit koeficient, který určuje váhu vozidla při rozpočítávání provozních režií (platby, které se mají přetahovat na vozidla). Tento způsob zjednodušuje dřívější způsob zadávaný procentem z režií a plateb. Při přidání či zrušení vozidla v evidenci vozidel není nutné koeficienty aktualizovat.  Dále pravidelné platby byly rozšířeny o novou funkci “Hromadně přidat”, která umožňuje jednorázově přidat nákladovou položku na všechny označená vozidla.  [S+L]

Evidence pneumatik – náklady

Zadávání nákladů na pneumatiky bylo upraveno, aby pořízení nákladů bylo přímo u zápisu akce s pneumatikou. Tím došlo ke zjednodušení a urychlení zápisu nákladů na pneumatiky. [S]

Porovnání obratů tankování s elektronickým výpisem

Ručně zadané čerpání v jízdních příkazech lze nově porovnat s elektronickým výpisem čerpání u aktivovaných ovladačů. Na vzniklé rozdíly je uživatel upozorněn. [S]

Sledování kontrol na agregáty

Doposud se kontroly vozidel naváděly a hlídaly u SPZ. Nově lze kontroly navádět a hlídat na konkrétní agregát vozidla. U každého agregátu můžete sledovat libovolný počet kontrol. [S]

Nový parametr „Způsob doplnění  ujetých km k akcím“ v Jízdním příkazu – Průběh jízdy

V nastavení systému je nový parametr „Způsob doplnění ujetých kilometrů“. Tento parametr usnadňuje a rozšiřuje možnosti jakým způsobem zadávat stav tachografu jednotlivých akcí průběhu jízdy. Parametr rozlišuje celkem čtyři varianty způsobu doplnění ujetých km k akcím. [S+L]

Doplnění konečného stavu nádrže jízdního příkazu

Pokud je nastaven způsob výpočtu skutečné spotřeby dle konečného stavu nádrže, lze v záložce „Stavy nádrží“ jízdního příkazu doplnit konečný stav do plné nádrže novou funkcí „Plná nádrž“. [S+L]

Náklady na opravy vozidel – nová fukce „Kontroly“

Formulář „Záznam o opravě vozidla“  (doklad OV) byl rozšířen o novou funkci “Kontroly”, která uživateli umožňuje  okamžitě aktualizovat kontroly zadávaného vozidla. Přímo při zápisu nákladů na vozidlo lze zadat nové kontroly ke sledování nebo aktualizovat stávající např. výměna oleje, výměnu filtrů a pod. [S+L]

Evidence pracovní doby

Zpřesnění zadávání pracovní doby, nová tisková sestava “Položkový přehled pracovní doby”. [S+L]

Kniha ostatních dokladů, kniha interních dokladů

Doklady typu XX a ID lze nově prohlížet v knize ostatních resp. interních dokladů, v případě potřeby lze doklady smazat. [L]

Strom skladového menu

Ve skladových kartách modulu Sklad a Logistický sklad lze uživatelsky vytvořit strom skladového menu a skladové karty přiřadit položkám stromu. Přiřazení skladových karet k položkám stromu lze provádět jednotlivě nebo hromadně včetně moderního způsobu přetažením myši. Optimálním návrhem struktury stromu lze dosáhnout rychlého vyhledání mezi skladovými kartami. Strom skladového menu je navíc k dispozici ve výběrech skladových karet do dokladů (např. výdejka, příjemka,…).  Strom skladového menu lze také zobrazit podle předkontací (zde jsou skl. karty již přiřazeny), které máte použity na skladových kartách. K dispozici jsou tedy dva “stromy”: definovaný uživatelem nebo podle předkontací. [S+L]

Přehled skladových karet s podlimitním množstvím

Modul Sklad byl rozšířen o novou sestavu Přehled skladových karet s podlimitním množstvím. Sestava zobrazuje skladové karty u nichž nastal podlimitní stav. Zobrazení podlimitních karet lze navolit v úlohách po spuštění a tím je uživatel programu na tuto skutečnost upozorňován již při spuštění programu. U karet s podlimitním stavem lze nově generovat požadavky na objednávky materiálu. [S]

Úhrada příjemky na sklad v hotovosti

Doposud bylo možné uhradit příjemku na sklad pouze fakturou přijatou. Faktura byla evidována v knize přijatých faktur. Nyní je nově možné k příjmu na sklad vystavit účtenku v hotovosti tj. pokladní doklad.

Příjmy podle zákazníků

Modul Sklad a Logistický sklad byl rozšířen o výstupní sestavu Příjmy podle zákazníků.  Parametry sestavy byly rozšířeny o volbu „Ostatní fakturace“, která umožňuje započítat / nezapočítat  faktury pořízené v Ostatní fakturaci. [S+L]

Poznámka k fakturaci ve skladové kartě

Skladová karta modulu Sklad byla rozšířena o další údaj „Poznámka k vydané faktuře“. Zadaný text se převezme do vydané faktury. [S+L]

Režijní náklady Autoservisu

Modul Autoservis byl rozšířen o zadávání režijních nákladů. Režijní náklady se rozpočítávají v rentabilitě autoservisu na jednotlivé zakázky.  Základ pro výpočet režijních nákladů je počet zakázek sledovaného období nebo cena zakázky. Zohledněním režijních nákladů se výrazně zpřesní rentabilita autoservisu. [S+L]

Jiný plátce zakázky v modulu Autoservis

Při zadání zakázky modulu Autoservis (vlastní i cizí) lze nově zadat plátce zakázky. V tomto případě je vydaná faktura na plátce nikoliv na zákazníka. Ceny se převezmou dle uživatelské volby zákazník / plátce. [S+L]

Přepočet na společnou měrnou jednotku v modulu Logistický sklad

V hlavních kartách logistického skladu lze uživatelsky navolit zobrazení množství v měrné jednotce. Po zvolení měrné jednotky se zobrazuje přepočtené množství zvolené měrné jednotky (záložky Stavy na pozicích, Pohyby na pozicích). [S+L]

Nespolehliví plátci, kontrola zveřejnění bankovních účtů

Novelizovaný zákon o dani z přidané hodnoty definuje Ručení příjemce zdanitelného plnění. Systém byl ve smyslu této úpravy rozšířen o kontroly zveřejněných bankovních účtů a kontroly spolehlivosti plátce DPH. Způsob ověření se realizuje podle nastavení: online z webové služby nebo offline dle uložených informací v Adresáři firem. Uživatel programu je na „nespolehlivost“ upozorňován v místech programu, kde se tyto informace vyžadují. [S+L]

Bankovní výpisy – párování více dokladů na jeden řádek

Doposud při zápisu či importu bankovního výpisu nebylo možné k jednomu řádku přiřadit více dokladů. Nyní lze nově k jednomu řádku přiřadit libovolný počet dokladů např. úhrada více faktur jednou částkou. [S+L]

Hodnocení podle webové služby Octopus v Adresáři firem

Adresář firem byl propojen s webovou službou systému Octopus. Hodnocení firmy, tzv. DCG score ve stupnici 0-7, se zobrazuje v řádku každé firmy Adresáře firem a v knize vydaných faktur. Parametry klíčů firem byly rozšířny o zadání hodnoty DCG score, které může zablokovat převzetí firmy do dokladu.

Adresář firem – hromadné přidělení klíčů k firmám

V Adresáři firem je možné vybraným firmám hromadně přidělit klíč. Hromadné přidělování klíčů firmám urychluje práci s adresářem. [S+L]

Návrhář sestav FastReport 4

Návrhář (generátor) sestav byl aktualizován na novou verzi FastReport 4. Současně byly všechny systémové sestavy převedeny na novou verzi. Od vyšší verze návrháře sestav očekáváme kompatibilní komunikaci s různými tiskárnami včetně multifunkčních zařízení, jednodušší vytváření PDF dokumentů, modernější rozhraní a především rozšíření funkcí při návrhu tiskových sestav. [S+L]

Dvojklik na záznam v gridu

Poklikání (dvojklik) na aktuální záznam v gridu způsobí otevření / editaci dokladu. [S+L]

Nový parametr „Zavřít nabídku sestav po dokončení tisku“

Nový parametr umožňuje automaticky zavřít formulář sestav po dokončení tisku [S+L]

Poznámka:
[S] verze Standard
[L] verze Lite

Roční aktualizace 2013, verze 04.05

Nové sazby daně z přidané hodnoty

Číselník sazeb DPH bude doplněn o nové sazby dph. V souvislosti s touto zásadní změnou budou ověřeny algoritmy výpočtu DPH a aktualizovány ovladače pro převod dokladů do účetnictví.  U ceníků a skladových karet se přechodem na novou verzi automaticky zaktualizuje sazba DPH.

Přiznání k dani silniční

Výpočet splátek silniční daně byl rozšířen o případy, kdy se k pracovní cestě použije osobní automobil (§ 4,odst. 2). Silniční daň se platí za každý den použití osobního automobilu (25 Kč/den). Pro tisk přiznání k dani je k dispozici nový formulář vzor č. 15.

Přiznání k dani silniční – elektronické podání

Přiznání k dani silniční lze uskutečnit nejen prostřednictvím tiskového formuláře, ale také elektronicky.  Program vytvoří datový soubor, který odešlete finančnímu úřadu a tím můžete nahradit „papírové“ zpracování.

Základní sazby stravného pro rok 2013

V číselníku Definice stravného byly aktualizovány základní sazby tuzemského (vyhláška č. 472/2012 Sb.) a zahraničního (vyhláška č. 392/2012 Sb.) stravného s platností od 1.1. 2013.  Změny nastávají také v evropských státech jako např. Slovensko, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora a další.

Dispečerská plachta

Dispečerská plachta byla rozšířena o zobrazení svátků v evropských zemích.

Faktury vydané – režim přenesené daňové povinnosti

Údaj typ plnění ve hlavičce faktury vydané byl rozšířen o nový druh „Přenesená daňová povinnost“. S ohledem na tento nový typ byly provedeny úpravy týkající se dph včetně dalších vazeb (náhled).

Nové tiskové formuláře vydaných faktur včetně čárového kódu

Pro tisk vydaných faktur byly vytvořeny nové optimalizované formuláře faktur: česká verze, anglická verze, německá verze, slovenská verze. Formuláře šetří barvu, místo a obsahují čárový kód (náhled).

Upomínky faktur

Vystavení upomínky bylo rozšířeno o libovolnou poznámku, která je současně k dispozici v přehledu upomínek. Obecné výběry byly o tento nový údaj rozšířeny.

Sazby pro mzdy řidičů – návěsy

Sazby pro mzdy řidičů byly rozšířeny o nové definice odměňování řidičů za návěs. Nově lze kombinovat odměňování řidičů za tahač a návěs s vazbou do mezd a celkových nákladů.

Formulář pro řidiče „Potvrzení o činnostech podle nařízení ES č. 561/2006“

Vytištěný formulář „Potvrzení o činnostech podle nařízení ES č. 561/2006“ by měl mít řidič ve vozidle a je dokladem, že řidič v kontrolovaném období vozidlo neřídil včetně uvedení důvodů. Tisk tohoto formuláře je k dispozici v číselníku řidičů (náhled1, náhled2).

Hospodářský list vozidla

Hospodářský list vozidla zobrazuje a tiskne položkovou kalkulaci nákladovosti  (osa y) v členění po měsících (osa x). Nová varianta zobrazení a tisku umožňuje položkovou kalkulaci (osa y) sledovat v členění podle vybraných SPZ (osa x) viz náhled (hodnoty jsou smyšlené).

Úhrada zakázky na přepravu pokladním dokladem

Ukončenou zakázku na přepravu je možné vyúčtovat v hotovosti pokladním dokladem. Formulář zakázky na přepravu byl rozšířen o funkci „Vystavit účtenku“ (náhled).

Zjednodušený formulář zakázky na přepravu

Zápis nákládek a vykládek ve formuláři „Zakázka na přepravu“ (modul Spedice) je možné zjednodušit navolením nového parametru v nastavení systému. Nastavení parametru je na uživatele. Nakládky a vykládky je pak možné zapisovat v detailu zakázky na přepravu zjednodušeno formou a není nutné otevírat záložku nakládky/vykládky. Pořizování zakázek se navolením tohoto parametru zrychlí a zjednoduší  (náhled).

Kopírování dokladů

Do knihy ostatních dokladů (XX) a knihy přijatých faktur (FD) byla přidána nová funkce „Kopírovat“, která umožňuje vytvořit nový doklad zkopírováním aktuálního záznamu.

Elektronické přílohy k dokladům (Související dokumenty)

K dokladům a některým číselníkům lze přiřazovat elektronické přílohy. Výčet těchto dokladů byl rozšířen např. o faktury vydané. Zároveň se způsob přiřazování elektronických příloh sjednotil v celém systému a rozšířil o přiřazení složky s přílohami.  Elektronické přílohy lze také zobrazovat podle přednastavené masky (maska provede automatickou selekci zobrazení)  (náhled1, náhled2).

Obecná velikost oken formulářů

V celém systému byly provedeny programové úpravy, které zajišťují zapamatování si posledního nastavení velikosti oken formulářů. Po opuštění formuláře event. programu se zobrazí posledně nastavená velikost formuláře.

Firemní údaje

Údaje firmy byly rozšířeny o e-mail, www stránky včetně zpřístupnění pro tisk.

Monitoring databáze

 

Monitoring databáze je nástrojem pro správce systému. Umožňuje sledovat přihlášené uživatele v systému, umožňuje „násilně“ odpojit přihlášeného uživatele, umožňuje uživateli nebo uživatelům poslat zprávu na obrazovku PC.

Změna hesla přihlášeného uživatele

 

Přihlášený uživatel v systému může sám změnit své heslo a své identifikační údaje. Doposud tuto činnost mohl provézt pouze administrátor systému.

Zobrazení vlajek států

Ve formulářích, kde jsou např. přechody hranic, stravné, místa nakládek a vykládek se pro snažší orientaci zobrazují vlajky států (náhled).

Archivace dat v Doprava 3K Lite

 

Servisní funkce v Doprava 3K lite byly rozšířeny o funkci Archivace dat. Funkce umožňuje archivovat data za zvolené období. Vytvořený archiv je uživatelům kdykoliv k dispozici.

Adresář firem

Nápověda na adresář firmem v celém systému byla rozšířena o údaje provozovna a další údaje z korespondenční adresy: provozovna, ulice, město, psč, stát.

Strom dokladů

Byl rozšířen výčet dokladů, které lze otevřít přímo ze stromu dokladů.

 

Roční aktualizace 2012, verze 04.04

VÝZNAMNÁ  NOVINKA!
všechny formuláře (gridy) byly rozšířeny o novou funkci ∑ tj. součtový řádek

V každém formuláři (gridu) lze kliknutím na symbol zobrazit součtový řádek a vybrat sloupce, u nichž se má požadovaná hodnota zobrazit. Druh hodnoty lze nastavit parametrem součtového pole: součet, nejmenší, největší, průměr nebo počet. Hodnoty je možné zobrazit za: vybrané všechny záznamy nebo za skupinu záznamů nebo za označené záznamy (funkce “V” v gridu). Používání funkcí součtového řádku je velmi rychlé, operativní, efektivní a mj. mnohdy nahrazuje zdlouhavé získávání součtů či mezisoučtů z tiskových sestav.

Změna v algoritmu výpočtu stravného

Výpočet zahraničního stravného byl upraven s ohledem na změnu §170 Zákoníku práce. Účinnost změny je od 1.1. 2012, zjednodušeně se jedná o: pokud pracovní cesta trvá: 1–12 hodin, pracovník dostává 1/3 denní sazby, 12-18 hodin, pracovník dostává 2/3 denní sazby, 18-24 hodin, pracovník dostává 100% denní sazby.

Rozšíření výpočtu stravného o poskytnuté jídlo

Algoritmus výpočtu stravného nově zohledňuje bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo (snídaně, oběd, večeře).

Sazby zahraničního stravného pro rok 2012

V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky č. 417/2008 Sb. aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního stravného s platností od 1.1. 2012.

Sazby DPH

Číselník sazeb DPH byl doplněn o novou sníženou sazbu 14%. V souvislosti s touto zásadní změnou byly ověřeny algoritmy výpočtu DPH a aktualizovány ovladače pro převod dokladů do účetnictví. 

Automatické úlohy

Funkce automatických úloh byly rozšířeny o obecný nástroj, který umožňuje uživatelsky definovat funkce programu, které se mají automaticky spouštět. Nastavením parametrů lze např. zajistit, aby se ve zvoleném časovém okamžiku provedl export faktur do účetnictví, import úhrad z účetnictví, import zakázek z externího systému, import jízdních příkazů ze systému sledování vozidel a podobně. Obecnost této funkce je zárukou širokého použití v systému Doprava 3K.

Adresář firem – aktivity

Adresář firem byl rozšířen o novou záložku Aktivity. Zápis aktivit k firmě je nástrojem, který umožňuje zapisovat a sledovat plánované a skutečné akce s danou firmou (např. telefonické kontakty, schůzky, termínované úkoly a pod.) Ke každé firmě lze zadat libovolný počet aktivit s možností sledovat: hlavní řešitel (vazba na kontaktní osoby) , rozlišení druhu firmy (volitelný číselník), druh aktivity (volitelný číselník), plánované zahájení/ukončení, skutečné zahájení/ukončení, stav aktivity (nezahájeno, probíhá, dokončeno, čeká na někoho dalšího, odloženo) a podobně.

Zjednodušení a zrychlení předvyplnění střediska dokladu podle kmenového střediska vozidla na dokladech

V nastavení systému je možné nově nastavit jakým způsobem se má doplňovat kmenové středisko vozidla do dokladů: jízdní příkazy (ST),  interní příkazy (ID), objednávky odeslané (OO), opravy vozidel (OV), ostatní doklady (XX), pokladní výdeje (PV). K dispozici jsou tyto možnosti: Nepředvyplňovat / Předvyplňovat / Předvyplňovat a nepovolit různé středisko dokladu.

Sledování plánovaných a skutečných mýtných poplatků na zakázce přepravy

Zakázka na přepravu byla rozšířena o novou záložku „Kilometry a mýtné“ (v souvislosti s touto změnou byla skupina nákladů a výnosů rozšířena o novou definici „MYTNE“).  V záložce „Kilometry a mýtné“ lze zadávat a sledovat údaje: plánované kilometry a skutečné kilometry, plánované mýtné poplatky a skutečné mýtné poplatky. Skutečné kilometry a skutečné mýtné poplatky jsou převzaty z jízdního příkazu.  Za účelem sledování a vyhodnocování nových údajů byl Vozový sešit rozšířen o: plánované km (jízdní příkaz), plánované mýtné (zakázka), plánované mýtné (jízdní příkaz), skutečné mýtné (jízdní příkaz), plánovaná cena/km (zakázka), plánovaná cena/km (jízdní příkaz), skutečná cena/km (jízdní příkaz),  rozdíl plán. a skut. ceny/km (jízdní příkaz), plánované mýtné/km (zakázka), plánované mýtné/km (jízdní příkaz), skutečné mýtné /km (jízdní příkaz), rozdíl plán. a skut. mýtného/km (jízdní příkaz), plánované přejezdové km (jízdní příkaz), skutečné přejezdové km (jízdní příkaz).

Faktury odeslané – nový stav faktury „Potvrzena“

Faktura odeslaná byla rozšířena o nový údaj „Potvrzena“, funkce v knize faktur byly rozšířeny o funkci „Potvrdit“ resp. „Zrušit potvrzení“. V souvislosti s touto změnou byl rozšířen výběr „Stav faktury“ na „Potvrzené“, „Nepotvrzené“.

Khniha vydaných faktur – hromadná úhrada

Kniha vydaných faktur  byla rozšířena o novou funkci „Hromadná úhrada“, která umožňuje hromadně uhradit označené faktury.

Stručně o dalších změnách

- Sestava „Přehled záloh řidičů“ byla rozšířena o výběr datumu, což umožňuje zobrazit nezaúčtované zálohy k zadanému datu.
- Ceník výkonů byl rozšířen o nové funkce umožňující výběr celé skupiny do ceny zakázky  na přepravu a dále parametr zajišťující výpočet ceny ze součtu již zadaných cen (např. přirážka/srážka).
- Zadávání provozních nákladů na návěsy.

Nová verze databázového serveru FireBird 2.5

Systém Doprava 3K byl převeden na novou verzi databázového serveru FireBird 2.5. Vyšší verze nám poskytne nové možnosti programování a usnadní další vývoj systému.

 

Roční aktualizace 2011, verze 04.03

Sazby zahraničního stravného pro rok 2011

V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky č. 417/2008 Sb. aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního stravného s platností od 1.1. 2011.

Automatická fakturace

Automatické úlohy byly rozšířeny o automatickou fakturaci. Tato nová funkce umožňuje při nastavení parametrů fakturace vytvářet či generovat faktury bez zásahu uživatele v nastavených časových intervalech. Parametry fakturace lze nastavit globálně pro všechny firmy anebo jednotlivě pro každou firmu zvlášť. Automatické generování faktur může být nastaveno pro vybranou firmu či firmy. Parametry fakturace umožňují nastavit řadu kritérií např. časový interval spouštění (minuty, hodiny, denně, týdně, měsíčně, jednorázově), vytváření sběrných faktur dle měny, střediska, typu plnění, první nakládky, poslední vykládky, maximální počet výkonů a pod. Součástí parametrů fakturace je také přiřazení šablony faktury, předdefinovaných účtů a další.

Mapové podklady, plánování tras

Program Doprava 3K byl nově propojen s mapovými podklady (Google mapy). Mapové podklady se využívají pro plánování tras, pro určení optimální trasy, pro určení délky trasy, pro zobrazení/výběr místa na mapě, ale také pro zjištění souřadnic GPS. Tyto nové funkce byly doplněny do jízdního příkazu, do zakázky na přepravu (adresy nakládek/vykládek), ale také do Adresáře firem.

Odesílání tiskových sestav faxem

Všechny tiskové sestavy a formuláře lze odeslat přímo z programu faxem na zvolené telefonní číslo obdobně jako odesílání e-mailem. Telefonní faxové číslo lze zadat ručně z klávesnice anebo vybrat z číselníků kontaktů programu. U adresných formulářů jako je objednávka přepravy, faktura apod. se faxové číslo převezme z adresáře firem automaticky.

Slučování jízdních příkazů do pracovních cest

V Nastavení systému lze využívat nový parametr „Automaticky připojit předchozí/následující jízdní příkaz“. Toto nastavení zajistí, že sloučené jízdní příkazy budou posuzovány jako jedna pracovní cesta a tím se sloučí čas pro výpočet cestovních náhrad.

Nové informace v Záznamech o provozu vozidla

V záložce Zakázky a objednávky se nově zobrazují celkové výnosy jízdy, skutečné výnosy na 1 km jízdy (podíl celkových výnosů a ujetých km z tachografu) a plánované výnosy na 1 km jízdy (podíl celkových výnosů a plánovaných kilometrů).

Přehled jízd

Byly vytvořeny nové tiskové sestavy „Normovaná a skutečná spotřeba-položkově“ a „Normovaná a skutečná spotřeba-součtově za SPZ“.

Faktury přijaté – související dokumenty

Formulář faktury došlé byl rozšířen o novou záložku „Související dokumenty“. Zde lze evidovat (“přisvorkovat”) neskenovaný příslušný dokument faktury a nejrůznější dokumenty vztahující se k přijaté faktuře. Dokumenty lze také přímo otevírat [D3K].

Faktury přijaté – připomínkové řízení, rozpis ceny

Formulář faktury přijaté byl rozšířen o novou záložku „Vyjádření“. Zde jednotliví uživatelé mohou zapisovat vyjádření či připomínky k přijaté faktuře a sledovat vyjádření ostatních uživatelů. Po zhodnocení všech vyjádření může oprávněná osoba označit nový stav „Faktura je potvrzena“. Cenu na faktuře přijaté lze dodatečně rozepsat do libovolného počtu řádků a každý řádek párovat s objednávkami přepravy. Nastavením přístupových práv lze přitom zajistit, aby při rozepisování položek faktury nedošlo ke změně původní ceny faktury a ostatních náležitostí faktury.

Číselník poznámek k dokladům

Číselník poznámek byl výrazně upraven. Nyní lze definovat poznámky k typu dokladu, případně ke konkrétní firmě. Při zápisu dokladů (zakázka na přepravu, objednávka přepravy, jízdní příkaz, zakázka autoservisu,…) ale např. i ceny přepravy se číselník poznámek nastaví na záznam podle nastavených kritérií a poznámku snadno převezmete z číselníku. Číselník poznámek lze taktéž členit podle skupiny jako např. Fakturace, Náklad, Poznámka k objednávce, Poznámka k zakázce a podobně. Každá poznámka může být určena pro konkrétní firmu nebo pro libovolnou firmu.

Nová záložka Odeslání dispozic

V Objednávkách přepravy je nová záložka Odeslání dispozic včetně funkcí „Odeslat dispozice“, „Potvrzení odeslání“. Funkce lze využívat pro odeslání dispozic řidiči (v případě vazby na sledovací systém) a také pro změnu stavu, že dispozice byly odeslány (např. běžnou SMS).

Dispečerská plachta

Kontextové menu objednávky bylo rozšířeno další funkci – tisk objednávky.

Párování výdejek k zakázce autoservisu

Výdejky z modulu Sklad lze dodatečně připárovat k zakázce autoservisu i pro způsob výdeje materiálu, kdy se automaticky vytvářejí výdejky.

Datumové údaje obecně

Při zadání datumu lze využívat tyto nové klávesy:
„+“ nebo „^“ o jeden den dopředu
„-“ nebo „ˇ“ o jeden den zpět [D3K+D3KL]

Ovládání programu pomocí kláves

Program byl rozšířen o ovládání pomocí kláves. Standardním editačním funkcím byly přiřazeny klávesové zkratky, které usnadní a zrychlí rutinní zadávání dat.

Úlohy po spuštění

Nová funkce úlohy po spuštění umožňuje uživateli obecně definovat, které úlohy se mají automaticky zobrazit při spuštění programu. Současně lze parametricky nastavit, zda se má provádět testování kontrol v modulu Doprava, Adresáři, Autoservisu. Úlohy po spuštění lze definovat na každého uživatele odlišně.

 

 

Roční aktualizace 2010, verze 04.02

Sazby DPH

Číselník sazeb DPH byl doplněn o nové sazby 10% a 20%. V souvislosti s touto zásadní změnou byly ověřeny algoritmy výpočtu DPH a aktualizovány ovladače pro převod dokladů do účetnictví. U ceníků a skladových karet se přechodem na novou verzi automaticky zaktualizuje sazba DPH.

Nová verze databázového serveru FireBird 2.1

Systém Doprava 3K byl převeden na novou verzi databázového serveru FireBird 2.1, díky kterému očekáváme viditelné zvýšení rychlosti systému. Zároveň nám poskytne nové možnosti programování a usnadní další vývoj systému.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2010

V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky č. 417/2008 Sb. aktualizovány základní sazby zahraničního stravného s platností od 1.1. 2010.

Sledování plánovaných a skutečných kilometrů, průběh zakázek

- na zakázku přepravy lze zadávat plánované kilometry
- v jízdním příkazu – záložka nakládky/vykládky je možné zapisovat průběh zakázek tj. skutečný datum příjezdu na nakládku/vykládku, skutečný čas příjezdu/odjezdu na nakládku/vykládku, stav tachografu
- ke každé nakládce resp. vykládce lze přidělit konkrétní zakázku z dostupných objednávek na jízdním příkazu
- skutečné a plánované kilometry se zohledňují ve výstupních sestavách

Sledování opotřebení pneumatik, historie pneumatik

- číselník pneumatik byl rozšířen o nové údaje výrobní číslo, způsob aplikace (vodící, záběrová, trajler), předepsaný tlak, hloubka dezénu (vnitřní, střed, vnější), nákupní cena
- každá akce s pneumatikou je zaznamenávána do historie (obutí, zutí, oprava, prořezání, protektorování, prodej, přesun na vozidle, měření)
- zápis a evidence normovaných a skutečných parametrů (hloubka dezénu, tlak pneu,…)

Transakce s platebními kartami – historie

- číselník platebních karet byl rozšířen o záložku identifikace karty, která umožňuje zadávat datum a čas platnosti od
- byl upraven algoritmus pro doplňování SPZ, který respektuje historii. Znamená to, že SPZ se doplní s ohledem na datum a čas transakce platební kartou.

Nová výstupní sestava – Kontroly firem

- výstupní sestava zobrazuje seznam firem s prošlou kontrolou

Převzetí a kontrola firmy z Obchodního rejstříku do Adresáře firem

V Adresáři je nová funkce, která umožňuje převzít novou firmu nebo porovnat údaje stávající firmy s Obchodním rejstříkem firem na stránkách Ministerstva financí ČR.

Rozšíření přístupových práv k zobrazení dokladů středisek

- byla vytvořena nová přístupová práva ke střediskům, která umožňují definovat zda uživatel má právo doklad konkrétního střediska číst, aktualizovat nebo zcela doklad „zneviditelnit“. Správným nastavením těchto práv lze provádět různé kombinace práce s doklady modulu Spedice.
- byla vytvořena nová přístupová práva středisek k adresáři firem. Správné nastavení umožňuje uživateli „zneviditelnit“ vybrané firmy z Adresáře firem.

Dispečerská plachta – Přehled nakládek

- byla vytvořena nová varianta dispečerské plachty se zobrazením týdenního přehledu nakládek. V časové ose každého dne v týdnu se zobrazují jednotlivé nakládky. Uživatel má možnost přehledně sledovat všechny nakládky vozidel včetně informací o objednávce a zakázce a navíc tyto doklady aktualizovat přímo z plachty.

Nabídky v modulu Spedice

Nová agenda nabídek umožňuje vystavovat, odesílat nabídky a evidovat nabídky:
- vystavení nové nabídky, tisk formuláře nabídky, sledování různých stavů nabídek (vystavené nabídky, odeslané nabídky, vyřízené nabídky, odmítnuté nabídky)
- přehledy nabídek
- převzetí nabídky do zakázky na přepravu

Automatický refresh zakázek

U záložky přijetí zakázky lze nastavit automatické obnovování tzv. refresh.

Zakázka na přepravu – obecné klíče

Údaje zakázky na přepravu byly rozšířeny o obecné údaje Klíč1,Klíč2,Klíč3 s vazbou na uživatelsky definovatelný číselník. V Nastavení systému lze určit, který z klíčů má být kontrolován na číselník resp. nemá být kontrolován. Obecné klíče slouží k dalšímu rozlišování zakázek přepravy dle rozličných požadavků z praxe. Tyto nové údaje byly také dány k dispozici ve Vozovém sešitu za účelem různých výběrů.

Zařazení faktury do účetního období

Faktury se zařazují do účetního období dle data zdanitelného plnění, nikoliv dle data vystavení.
Čárový kód v tisku faktur Tiskové formuláře faktur byly rozšířeny o údaj EAN tj. čárový kód. Uživateli je tento údaj k dispozici v seznamu dostupných údajů pro tisk.

Pokladní prodej – záložka „Položky mimo sklad“

- pokladní prodej byl rozšířen o novou záložku „Položky mimo sklad“ včetně možnosti zadávání řádků Text, Text+částka, Text+částka+množství

 

 

Roční aktualizace 2009, verze 04.01

Sazby zahraničního stravného pro rok 2009

V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky č. 417/2008 Sb. aktualizovány základní sazby zahraničního stravného s platností od 1.1. 2009.

Novela silniční daně

V červenci 2008 byla schválena novela zákona č. 16/1993 Sb. o dani silniční s tím, že dochází k zásadní změně podmínek pro snížení sazby daně. Snížení sazby daně již není vázáno na předpisy EHK OSN a směrnice EU podle úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech, ale na datum první registrace vozidla. Touto novelou se výrazným způsobem mění stávající algoritmus výpočtu splátek silniční daně:
- číselník vozidel byl rozšířen o datum první registrace vozidla a o možnost zařazení vozidla do příslušné kategorie. U každé kategorie lze zobrazit citaci příslušného odstavce zákona.
- výše silniční daně se zohledněním případné slevy se stanovuje automaticky dle stáří vozidla. Nemusíte nic hlídat ani nastavovat. Přeřazení do jiné sazby a slevy se provede taktéž automaticky dle stáří vozidla.
- nové funkce v číselníku vozidel: vozidlo lze zařadit do provozu – od tohoto data se stanovuje silniční daň, vozidlo lze vyřadit z provozu – vozidlo je vyřazeno, v měsíci vyřazení vozidla se silniční daň platí, prodej vozidla – vozidlo bylo prodáno, silniční daň v měsíci prodeje platí nový majitel, vozidlo lze zařadit do depozita – silniční daň a zákonné pojištění se neplatí tj. nezapočítávají se do nákladů
- nová úloha v Doprava – Náklady – Výpočet splátek silniční daně: u každého vozidla lze ve sledovaném období (I,II,III,IV,V) ručně aktualizovat vypočtenou splátku na skutečně zaplacenou zálohu. Sledované období lze uzavřít případně zrušit uzavření a opět ručně aktualizovat zálohy. Při následném výpočtu splátek silniční daně se potvrzené zálohy nemění. Pokud jsou zálohy odlišné než skutečná výše silniční daně, následující zálohy se automaticky ponižují/povyšují. Silniční daň se zohledňuje v nákladech vozidla.
- úprava tiskové sestavy Výpočet splátek silniční daně
- nová tisková sestava formulář Přiznání k dani silniční za kalendářní rok (25 5407 MFin 5407 – vzor č. 12). Vytištěný formulář můžete předat finančnímu úřadu.

Volba pevného / denního kurzu u dokladů

V Nastavení systému je nové nastavení týkající se kurzovního lístku, kde lze pro každý typ dokladu, popř. s dalším rozlišením, nastavit jakým typem kurzu (pevný nebo denní) bude doklad přepočten na CZK. Typickým příkladem je stravné, které se má přepočítávat denním kurzem a např. faktury vystavené, které se mohou přepočítávat měsíčním kurzem. Dobu platnosti pevného kurzu lze uživatelsky nastavit na den, na měsíc (den,dny v měsíci) a na rok (datum,y v roce). Tato nastavení umožňuje pracovat s dvěma kurzy a každý doklad tak ocenit navoleným typem kurzu zahraniční měny vůči CZK.

Rozšíření přístupových práv na ceny zakázek a ceny objednávek přepravy

Novými přístupovými právy na cenu zakázky a cenu objednávky jsme reagovali na časté požadavky uživatelů. Příslušným nastavením těchto práv lze „vidět“ všechny ceny nebo „vidět“ ceny „svých“ dokladů nebo naopak „nevidět“ ceny dokladů, které vystavil jiný uživatel. Těmito právy lze vybraným dispečerům zamezit nahlížet do cen zakázek event. objednávek. Proto byla přístupová práva zakázek i objednávek rozšířena o práva přístupu k ceně zakázky a práva k přístupu k ceně objednávky. Kombinace nastavení těchto práv umožňuje „zneviditelnit“ cenu u všech zakázek případně objednávek anebo „zneviditelnit“ ceny zakázek případně objednávek u dokladů, které vystavil jiný uživatel (přihlášený uživatel vidí ceny pouze svých dokladů). Zobrazení event. nezobrazení cen na uvedených dokladech je zrealizováno v gridech, formulářích, v tiskových sestavách a v dalších přehledech.

Společná fakturace z více modulů

Doposud fakturace probíhala výběrem příslušných dokladů pouze z jednoho zvoleného modulu. Program nyní nově umožňuje sloučit fakturační výkony z více modulů na jednu vystavenou fakturu. Tento nový způsob fakturace např. umožní vyfakturovat zakázky na přepravu (Spedice) a výdejky ze skladu (Sklad) anebo zakázky na přepravu vyfakturovat společně s výkony za skladování (modul Logistický sklad) a zakázky z Autoservisu. Výběr výkonů z modulů na jednu vystavenou fakturu lze libovolně kombinovat. Výnosy se přiřazují obvyklým způsobem.

Změna měny na faktuře vystavené

Při fakturaci se do faktur dosazuje zkratka měny z prvotních dokladů (zakázky na přepravu, výdejky a pod), výsledná faktura je v měně dokladu. Nyní lze na faktuře měnu ručně změnit s tím, že program automaticky přepočítá všechny řádky faktury na novou měnu kurzem dle obvyklých pravidel. Výsledná faktura je ve zvolené měně. Nový způsob řeší například případy, kdy pro cizího zákazníka je nutné vystavit fakturu např. v EUR, avšak výkony na faktuře jsou v CZK (např. Sklad,Autoservis,…).

Režijní náklady spedice

Rentabilita spedice se počítala porovnáváním cen zakázek na přepravu a objednávek na přepravu. Další náklady spedice zadávat nešly. Nyní lze do Spedice zadávat další tzv. režijní náklady (např. nájmy, odpisy, mzdy režijních pracovníků, ostatní náklady a podobně), které zreálňují výsledek spediční činnosti. Režijní náklady lze zadávat na středisko, na flotilu event. na firmu. Režijní náklady se rozpočítávají na zakázky za zvolené období v Rentabilitě spedice a ve Vozovém sešitu.

Objednávky materiálu, rezervace

Systém objednávek a rezervací materiálů a náhradních dílů umožňuje rezervovat popř. objednat materiál či náhradní díly na konkrétní zakázku v autoservisu. Při vystavování zakázky na opravu vozidla lze předem rezervovat popř. objednat potřebné náhradní díly. Rezervované náhradní díly potom nelze vydat na jinou zakázku či výdejku. K požadavkům na objednání se automaticky doplní „hlavní“ dodavatel s možností ruční korekce a na pokyn se vytvoří objednávky na jednotlivé dodavatele. Při dodávce objednaných náhradních dílů lze z objednávky automaticky vytvořit příjemku na sklad. Při uložení příjemky se dle nastaveného algoritmu zarezervuje přijatý materiál dle požadavků jednotlivých zakázek. Výdejem rezervovaného materiálu na zakázku se rezervace zruší.

 

 

Roční aktualizace 2008, verze 04.00

Sazby stravného pro rok 2008

Nová verze databázového serveru FireBird 2.0 Systém Doprava 3K byl převeden na novou verzi databázového serveru FireBird, která díky novým možnostem programování usnadní další vývoj systému. Nový server bude instalován jako Classic Server, což umožní efektivnější využití serverů (počítačů) s vícejádrovým procesorem nebo s více procesory.
Obecný export ve formátu XLS (XML): do komponenty gridu (seznam) byla přidána možnost exportu dat. V praxi to znamená, že prakticky každý seznam v systému Doprava 3K lze nyní stisknutím tlačítka vyexportovat do souboru ve formátu XLS, který lze otevřít v Excelu od verze 2003 a výše, popř. v Open Office. Pro každý jednotlivý export lze nastavit přístupové právo.
Zobrazení vazeb mezi doklady: do komponenty gridu bylo přidáno tlačítko, které zobrazí stromovou strukturu vazeb mezi doklady.
Plánovač úloh: Servis: nová úloha Automatické úlohy, která umožňuje plánovat některé akce, které se automaticky provedou ve stanovenou dobu. V současné době umožňuje plánovat stahování kurzovního lístku, zálohování databáze a odesílání a příjem textových zpráv.
Nový modul Pokladní prodej(není v ceně upgrade)
Umožňuje jednoduchý prodej ze skladu s vystavením pokladní účtenky a automatickým vytvořením výdejky ze skladu. V případě potřeby lze na stejném dokladu vrátit dříve zakoupené položky zboží.

Modul Doprava

Jízdní příkaz: nová funkce Hromadná kontrola stazek. Umožňuje hromadně zkontrolovat označené stazky bez nutnosti je jednotlivě otevírat. Lze zvolit interaktivní nebo „tichý“ režim (vyžaduje-li kontrola interakci, zůstane stazka nezkontrolovaná a kontrola pokračuje).
Jízdní příkaz: nová funkce tisk CMR – umožňuje barevně vytisknout vyplněný nákladní list CMR.
Jízdní příkaz – Přiřazení objednávky do stazky: doplněn další grid do spodní části nabídky objednávek, kde se zobrazí seznam zakázek v objednávce, na které stojí cursor. K oběma gridům doplněna možnost Zobrazit doklad.
Řidiči: na kartu řidiče doplněny údaje Profesní průkaz a Průkaz ADR s možností tisku.
Řidiči – Sazby pro mzdy – Sazby za jízdní příkaz: doplněn kód F3 – procento z fakturované částky mínus poplatky. Umožňuje odměňovat procentem z fakturované částky snížené o poplatky. Kódy poplatků lze definovat.
Řidiči: nová úloha Prémiové listy, která umožňuje automaticky vygenerovat prémivé listy zaměstnanců s možností ručního doplnění některých hodnotících kritérií, která nelze získat z databáze (např. subjektivní kritéria apod.). Výběr hodnotících kritérií, stanovení jejich pořadí a sazeb se provádí v úloze Sazby pro mzdy – Prémiové ukazatele. Po uzavření prémiového listu se vypočtené prémie automaticky převedou do mezd (podklady pro mzdy) a tím i do nákladů v Hospodářském listu.
Vozidla: nová úloha Historie oprav – totéž jako v Autoservisu, ale pouze pro vlastní vozidla.
Vozidla: nová záložka Související dokumenty (přílohy). Zde je možno evidovat („přisvorkovat“) nejrůznější dokumenty vztahující se k vozidlům dopravců. Je to obdoba stejnojmenné záložky v Adresáři firem.
Vozidla: nová záložka Svěřený majetek podobně jako je to u řidičů. Zde se jedná o majetek (vybavení), který je přidělen na vozidlo.

Modul Spedice

Zakázka: možnost přidělit zákazníkovi v adresáři firem klíč s uvedenou max. hranicí nezaplacených faktur po splatnosti. Při vystavování zakázky a výběru zákazníka dojde při překročení povolené částky k upozornění na skutečnou výši nezaplacené částky po splatnosti, popř. k zablokování možnosti vystavit zakázku.
Zakázky: do zakázky doplněna záložka s požadovanými parametry vozidla (druh vozidla, rozměry, způsob nakládky, doplňky, ADR …). Tyto parametry lze zobrazit v přehledu zakázek a lze podle nich provádět výběry.
Zakázka: nová záložka Související dokumenty (přílohy). Umožňuje k zakázce připojit soubory – např. faxovou objednávku od zákazníka (viz např. obdobná možnost v Adresáři firem).
Objednávky: nová funkce tisk CMR – umožňuje barevně vytisknout vyplněný nákladní list CMR.
Rozhraní pro odesílání zpráv, instrukcí a informací o přepravě řidiči pomocí textových zpráv (není bezplatnou součástí upgrade)
Rozhraní pro příjem textových zpráv. Možnost příjmu formátovaných zpráv, které automaticky provedou určitou akci v systému, např. změnu stavu zakázek tj. naloženo, vyloženo, ukončeno, …(není bezplatnou součástí upgrade)

Modul Sklad

Skladové pohyby – Výdej ze skladu: automatické upozornění pokud se skladové množství dostane pod stanovenou minimální zásobu.
Výstupy, nové sestavy:
- Obrat z prodeje dle zákazníků
- Přehled nákupu materiálů
- Rentabilita prodeje ze skladu

Modul Autoservis

Zakázky – Přehled zakázek: do spodní části seznamu doplněny zde stejné záložky jako jsou ve formuláři zakázky. Umožňuje to rychlé vyhledání a kontrolu zakázky bez nutnosti ji otevřít.
Automechanici – Svěřený majetek: nové funkce Přidat ze skladu a Připojit existující. Funkce umožňuje vydat majetek do péče řidiče přímo ze skladu s vystavením výdejky.

Modul Faktury

Faktury odeslané: výběr modulu pro fakturaci výkonů nebo zobrazení faktur v knize faktur lze omezit přístupovými právy. Volba „Všechny moduly“ zobrazí faktury z těch modulů, na které má uživatel přístupové právo.
Faktury odeslané – Fakturace ostatní: nová funkce Kopírovat. Nabídne seznam faktur zvoleného zákazníka a po výběru faktury otevře nový doklad předvyplněný podle vybrané vzorové faktury. Po doplnění či úpravě lze novou fakturu uložit.
Kniha faktur: nová funkce Kopírovat. Otevře nový doklad předvyplněný podle vybrané vzorové faktury. Po doplnění či úpravě lze novou fakturu uložit.
Faktury odeslané: parametricky lze nastavit zobrazení a tisk informativní částky v EUR – vyžadováno dle slovenské legislativy od 1.1.08.
Faktury došlé – Tuzemsko + cizí měna: doplněna možnost zadání kurzu dodavatele (dosud se zadával pouze kurz odběratele) a tím automatický výpočet částky v CZK. Tím se minimalizuje nutnost ručního zapisování či korekce.

Modul Adresář

Vozidla: nová záložka Související dokumenty (přílohy). Zde je možno evidovat („přisvorkovat“) nejrůznější dokumenty vztahující se k vozidlům dopravců. Je to obdoba stejnojmenné záložky přímo u firmy.

Modul Nastavení

Uživatelé a práva: nová možnost nastavení přístupu k vybraným střediskům, pokladnám, skladům. Přístupovými právy lze určit, která střediska, pokladny a sklady jsou přístupná („viditelná“) pro daného uživatele. Zároveň uživateli není povoleno vystavit ani upravovat doklady, vystavené se střediskem dokladu, ke kterým nemá přístup. Totéž platí pro pokladní doklady z pokladen, ke kterým nemá přístup nebo pro výdejky ze skladu, ke kterým nemá přístup.
Uživatelé a práva: doplněna možnost hromadného odebrání přístupových práv Žádný přístup.

Obecně

Obecně doklady (FO, DL, OO, ZA, ST, ZV, ZC, PP, PV): u dokladů se nyní eviduje datum, čas a uživatel pro každé vytištění dokladu. V gridu lze zobrazit, kolikrát byl doklad vytištěn a datum, čas a jméno uživatele, který doklad vytisknul naposledy.
Přehledy a tisk dokladů – obecně: doplněna osoba, která doklad vystavila. Jméno osoby se zobrazuje též přímo ve formuláři dokladu.

Přehled dalších článků | Počet přečtení: 2348x


Pár slov o nás


Společnost KSH-Data je českou softwarovou firmou. Od vzniku firmy jsme se zabývali vývojem software z oblasti plánování a řízení výroby, dopravním software či zakázkovým software. S rostoucím počtem instalací našeho software jsme koncem devadesátých let utlumili hardwarové aktivity a posílili jsme vývojové kapacity. V této době jsme se zabývali vývojem a prodejem systému Doprava 2000, který se stal významným systémem v této kategorii produktů na trhu (prodány stovky instalací). V roce 2023 přicházíme s novou verzí programu Doprava 4K včetně mobilní aplikace.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

KSH-Data s.r.o.
Šumbarská 337/45, Havířov - 735 64

+420 465 322 181
+420 465 323 258
info@ksh-data.cz

Telefonická podpora (hotline):
pondělí:        9:30 – 12:15, 12:45 – 16:00
úterý-pátek:  8:00 – 12:15, 12:45 – 16:00

 

Demoverze programu Doprava 4K

Další informace