ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Novinky D4K: Nová aktualizace programu Dopravy 4K pro všechny dopravce

28. února 2024

Vážení zákazníci,

dovolte nám informovat Vás o novinkách následné aktualizace. Nová verze programu Dopravy 4K - 07.00.005.1365 bude uvolněna 29/2.

 

Spedice-Objednávka přepravy-Převzetí položky z ceníku výkonů

U položky ceníku výkonů byl doplněn nový parametr „Množství z dokladu“, který zajistí převzetí množství do položky ceníku z Detailu dokladu za předpokladu stejné měrné jednotky v Detailu a v ceníku výkonů (např. km).


Spedice-Nabídky

Úprava záložky Související dokumenty, doplnění údajů klíč 1-3 vč. osamostatnění parametrů viz Nastavení systému (dtto jako u zakázky na přepravu).


Spedice-Objednávka přepravy-Místa nakl. a vykl.

Funkce Mapa uložit do souvisejících dokumentů: úprava velikosti snímku obrazovky (v některých situacích se uložil oříznutý snímek).


Adresář-záložka Vystavené doklady

Oprava chybového hlášení „Field CASTKA_BEZ not found“, náhodně nastávalo při použití součtového řádku.


Doprava-Řidiči-Svěřený majetek

Úprava výdeje svěřeného majetku ze skladu řidiči, v některých situacích se řidič nenabízel.


Doprava-Řidiči-nárok na dovolenou

Úprava zadávání a zobrazování dovolené v hodinách.


Faktury-Kniha faktur došlých-Tisk

Úprava tisku v souvislosti se sníženou sazbou DPH 12 %.


Sklad/Autoservis-Zakázky-Vlastní zakázka

Zohlednění výjimky na doplňování skladové ceny do ceny prodejní v případě výdejky na zakázce autoservisu s příznakem pojistná událost, cenu lze ručně zadat.


Servis-Importy dat-Import čerpání

Nový ovladač Agropodnik.


Servis-Importy dat-Import čerpání, ovladač UTA/CCS

Doplnění klíče o číslo účtenky při generování XX dokladů.


Servis-Exporty dat-Export faktur-ovladač Pohoda pro export faktur odeslaných

Parametr „Export s vazbou na adresář firem“ byl rozšířen o novou hodnotu „a“, toto nastavení zajistí export firmy do Pohody s vazbou na více provozoven.


Servis-Exporty dat-Export faktur-ovladač Money S4/S5  pro export pokladních dokladů

Doplněna možnost exportovat číslo výdejky, resp. příjemky v údaji popis.


Servis-Importy dat-Záznamy ze systémů sledování vozidel-Systém SHERLOG

Úpravy v souvislosti se stahováním ujetých kilometrů.


Obecné
Novinka: Přístupová práva na střediska byla rozšířena o další agendy např. kniha faktur vydaných a přijatých, dobropisy odeslané, zálohové listy, upomínky.


Funkce Výběry

Doplněna klávesová zkratka na OK, Alt+A.

 
Tým KSH-Data s.r.o.

 

Přehled dalších článků | Autor: Dooffy | Počet přečtení: 145x


Pár slov o nás


Společnost KSH-Data je českou softwarovou firmou. Od vzniku firmy jsme se zabývali vývojem software z oblasti plánování a řízení výroby, dopravním software či zakázkovým software. S rostoucím počtem instalací našeho software jsme koncem devadesátých let utlumili hardwarové aktivity a posílili jsme vývojové kapacity. V této době jsme se zabývali vývojem a prodejem systému Doprava 2000, který se stal významným systémem v této kategorii produktů na trhu (prodány stovky instalací). V roce 2023 přicházíme s novou verzí programu Doprava 4K včetně mobilní aplikace.

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

KSH-Data s.r.o.
Šumbarská 337/45, Havířov - 735 64

+420 465 322 181
+420 465 323 258
info@ksh-data.cz

Telefonická podpora (hotline):
pondělí:        9:30 – 12:15, 12:45 – 16:00
úterý-pátek:  8:00 – 12:15, 12:45 – 16:00

 

Demoverze programu Doprava 4K

Další informace